Zadatek przy nabyciu nieruchomości a VAT

Strony chcąc zabezpieczyć transakcje, stosują środki zapobiegawcze występujące w obrocie gospodarczym, które pozwolą na uwierzytelnienie i zabezpieczenie transakcji, zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. Nabycie nieruchomości wiąże się z wydatkiem znacznej sumy pieniędzy dlatego strony często decydują się na zadatek, który zabezpiecza wykonanie umowy.

Zadatek stanowi kwotę środków pieniężnych, którą nabywca wpłaca na poczet zakupu przyszłej usługi lub towaru. Jeżeli więc transakcja dojdzie do skutku, zadatek stanowić będzie część wynagrodzenia. W przypadku niewykonania umowy przez jedną ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zachowania zadatku, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie rozwiązania umowy lub wskutek wystąpienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, zadatek powinien zostać zwrócony.

Przykład. XYZ sp. z o.o. nabywa nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej) od ABC sp. z o.o. Obie strony transakcji są czynnymi podatnikami VAT. Sprzedawca otrzymał zadatek od kupującego i wystawił fakturę stosując zwolnienie od podatku VAT dla tej nieruchomości. Przed ostatecznym sfinalizowaniem transakcji, strony uzgodniły, że zrezygnują ze zwolnienia i opodatkują transakcję.

  • Czy wpłatę zadatku należy opodatkować podatkiem VAT?
  • Czy nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego?
  • Czy oświadczenie o wyborze opodatkowania należy złożyć przed uiszczeniem zadatku?

Na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 r. poz. 106, dalej jako ustawa o VAT), u sprzedającego/usługodawcy otrzymanie zadatku będzie skutkowało takimi samymi konsekwencjami jak otrzymanie zaliczki. Wskazać należy, że otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Bez znaczenia pozostaje przy tym forma prawna tej zapłaty (zaliczka czy zadatek).

W związku z powyższym, sprzedawca, co do zasady, będzie zobligowany do wystawienia faktury...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »