Wyższego zasiłku pogrzebowego nie będzie

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego, która, zgodnie z art. 80 ustawy emerytalnej, wynosi 4000 zł, obowiązuje od dnia 1 marca 2011 r. wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1578). Ustawa ta zmieniła wcześniej obowiązującą regulację, zgodnie z którą zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego miała na celu dostosowanie jego wysokości do średniej wysokości tego typu świadczenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Interpelacja nr 25214 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zwiększenia kwoty zasiłku pogrzebowego dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Szanowna Pani Minister,

zasiłek pogrzebowy to świadczenie uregulowane w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w art. 35 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Pierwotnie – do 2011 roku stanowił 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby chowanej, a jego wysokość ogłaszał co kwartał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z 26 listopada 2010 roku wprowadzono zmianę zasad obliczania wysokości zasiłku na rzecz ustanowienia stałej kwoty ryczałtowej (w wysokości 4 tys. zł) wypłacanej osobom finansującym pochówek niezależnie od wysokości poniesionych kosztów. Ta kwota obowiązuje do dziś, mimo że na przestrzeni 10 lat od jej wprowadzenia koszty organizacji pochówku znacząco wzrosły. Kwestia ta była przedmiotem wielu interpelacji, a także kilku projektów ustaw, konsekwentnie odrzucanych przez większość rządzącą. W maju tego roku w odpowiedzi na interpelację posłów KO w przedmiotowej sprawie, ministerstwo wskazywało, że w wielu państwach członkowskich UE instytucja zasiłku pogrzebowego w ogóle nie występuje (Węgry, Irlandia, Malta), a w części państw członkowskich UE, w których występuje, jego kwota nie przekracza w przeliczeniu 2000 zł (m.in. Bułgaria, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Portugalia), w związku z czym w chwili obecnej nie są prowadzone prace legislacyjne, których celem byłaby zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego.

Mając powyższe na względzie, pragnę jednak zwrócić uwagę resortu na fakt, że koszty pochówku ponoszą często osoby starsze, samotne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, których dochody nie pozwalają na pokrycie realnych wydatków z tym związanych. Wymusza to zaciąganie przez nie pożyczek i dodatkowo zwiększa stres związany z odejściem bliskiej osoby. O tym, że jest to realny problem wśród osób starszych przekonują mnie liczne sygnały i postulaty zgłaszane do mojego biura poselskiego w tej sprawie.

W związku z tym stanem faktycznym zapytuję, czy nie uznaje Pani za zasadne i nie rozważa wprowadzenia mechanizmu umożliwiającego ubieganie się o wyższy zasiłek pogrzebowy osobom znajdującym się w złej lub bardzo złej sytuacji materialnej?

Poseł Krzysztof Piątkowski

8 lipca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 25214 w sprawie zwiększenia kwoty zasiłku pogrzebowego dla osób uprawnionych znajdujących się...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »