Wystawianie paragonów – o czym powinieneś wiedzieć

Paragon fiskalny, który drukuje kasa fiskalna, potwierdza sprzedaż. Paragon musisz dać klientowi bez żądania, czyli niezależnie od tego, czy chce go dostać, czy nie. Wręczasz go najpóźniej z chwilą przyjęcia od kupującego pieniędzy,bez względu na formę płatności. Możesz nie wystawiać papierowego paragonu fiskalnego jeśli: korzystasz z urządzeń do automatycznej sprzedaży towarów lub usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, w tych urządzeniach jest umieszczona kasa fiskalna, zapewniasz kupującemu możliwość zapoznania się z danymi o sprzedażyw szczególności wyświetlasz je na urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarówi usług w sposób określony wprzepisach o wymaganiach technicznych dla kas.

Uwaga! Możesz spotkać się z nazwą „paragon niefiskalny". To dokument wystawiony przed fiskalizacją kasy, czyli przestawieniem pamięci kasy na trwały i nieodwracalny zapis wszystkich transakcji sprzedaży). Służy do nauki lub testowania urządzenia. „Paragonami niefiskalnymi" nazywa się też czasem rachunki lub paragony kelnerskie stosowane w gastronomii. Nie są one drukowane przez kasę fiskalną i nie powinny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca musi ewidencjonować obroty na kasach rejestrujących.

 

Co jest na paragonie

 

Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, m.in. centralnie umieszczony napis paragon fiskalny, NIP wystawcy, jego nazwę i adres, logo i numer unikatowy kasy.

Kasy fiskalne muszą umożliwiać wydruk paragonu fiskalnego w formie i treści określonej przez przepisy. To producent kasy musi dostosować paragon do tych przepisów. W szczególności producenci kas zapewniają, że paragon:

 • jest drukowany na odpowiedniej taśmie
 • ma właściwą wysokość znaków
 • ma zgodną z przepisami kolejność informacji, które są nim obowiązkowo zamieszczane. Jednym wyjątkiem jest godzina i minuta sprzedaży, które mogą znaleźć się w dowolnym miejscu na paragonie.  

Paragon fiskalny wystawiony przy użyciu kasy musi zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,
 • numer kolejny wydruku,
 • datę oraz godzinę i minutę sprzedaży,
 • oznaczenie "PARAGON FISKALNY",
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
 • wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują,
 • wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów,
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym,
 • łączną wysokość podatku,
 • łączną wartość sprzedaży brutto,
 • oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto,
 • kolejny numer paragonu fiskalnego,
 • numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy - na żądanie nabywcy,
 • logo fiskalne i numer unikatowy.

 

Paragon w taksówce lub w autobusie

 

Paragon w taksówce  

Jeżeli świadczysz usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, musisz mieć kasę fiskalną, która umożliwia drukowanie paragonów z dodatkowymi elementami. Dane na paragonie powinny znajdować się w określonej kolejności, za wyjątkiem informacji o dacie wykonania usługi. Logo fiskalne i numer unikatowy powinny być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragon.

Na twoim paragonie powinny być umieszczone:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres jego zamieszkania lub siedziby,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,
 • numer kolejny wydruku,
 • numer rejestracyjny i numer boczny taksówki,
 • datę wykonania usługi, z określeniem w godzinach i minutach czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu,
 • oznaczenie "PARAGON FISKALNY",
 • długość drogi przejechanej w czasie kursu,
 • jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu łącznie z opłatą za impuls,
 • liczbę impulsów i wartość usługi odnoszące się do poszczególnych taryf,
 • wartość poszczególnych innych opłat taryfowych, o ile występują,
 • wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują,
 • wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów,
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym,
 • łączną wysokość podatku,
 • łączną wartość sprzedaży brutto,
 • oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto,
 • kolejny numer paragonu fiskalnego,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy - na żądanie nabywcy,
 • logo fiskalne i numer unikatowy.

Jeśli korzystasz z kasy wyposażonej w cen umownych, które są indywidualnie negocjowane, paragon fiskalny, oprócz danych związanych z wyceną kursu według wskazań taksometru, zawiera także:

 • cenę uzgodnioną do zapłaty i wysokość podatku podlegające zapisowi w pamięci fiskalnej,
 • w przypadku gdy usługa jest wykonywana na rzecz nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą, imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą nabywcy usługi oraz jego adres,
 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia kursu, z tym że w przypadku gdy kurs skończył się w miejscu jego rozpoczęcia, należy podać nazwę głównych miejscowości objętych trasą kursu.

Jeśli używasz kasy z papierowym zapisem kopii, dane nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą, miejsce rozpoczęcia i zakończenia kursu, możesz wpisać ręcznie w miejscach do tego przewidzianych na oryginale i kopii paragonu fiskalnego. Pasażer musi potwierdzić te dane czytelnym podpisem na kopii.

Możliwości ręcznego uzupełnienia paragonu nie mają podatnicy, którzy używają kasy on-line lub z elektronicznym zapisem kopii.

Paragon w autobusie

Jeśli świadczysz usługi w zakresie transportu pasażerskiego, twoja kasa fiskalna powinna:

 • posiadać jeden wyświetlacz dla operatora i kupującego oraz
 • mieć funkcję rejestracji i naliczania dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych,
 • mieć funkcję sporządzania dobowych i miesięcznych raportów dopłat do biletów ulgowych.

Twój paragon, obok podstawowych elementów, musi zawierać również:

 • oznaczenie „BILET" lub „OPŁATA DODATKOWA,
 • rodzaj biletu,
 • tytuł ulgi w przypadku biletu ulgowego,
 • numer kursu,
 • nazwę przystanku początkowego i końcowego lub zakres ważności, lub okres ważności biletu,
 • cenę jednostkową usługi,
 • wartość ulgi w przypadku biletu ulgowego,
 • liczbę i wartość sumaryczną sprzedaży danej usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku.

 

Kiedy można wystawić fakturę na podstawie paragonu

 

Od 1 stycznia 2020 roku, w przypadku sprzedaży, która została zarejestrowana na kasie fiskalne...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »