Wystawianie faktur korygujących przez następcę prawnego

Pytanie podatnika: Czy w przypadku kiedy osoba fizyczna, której działalność została przekształcona w spółkę z o.o. faktycznie już nie istnieje jako podmiot gospodarczy, to czy w jej imieniu faktury korygujące ma prawo wystawić i rozliczyć spółka powstała w wyniku przekształcenia w zakresie podatku VAT poprzez pomniejszenie zgodnie z korektą podatku VAT należnego spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 17 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 9 lutego 2015 r. nr IPPP2/4512-10/15-2/MM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia i rozliczenia faktur korygujących przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia i rozliczenia faktur korygujących przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Wniosek zawierał braki formalne. W związku z tym tut. Organ podatkowy pismem z 9 lutego 2015 r. znak IPPP2/4512-10/15-2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w trybie przekształcenia działalności prowadzonej przez osobę fizyczną na podstawie art. 551 par. 5 oraz 584(5), 584(6), 584(7) ustawy kodeks spółek handlowych. Działalność spółki z o.o. jest prowadzona od dnia jej wpisu do KRS, tj. od lipca 2013 r., wtedy również została zlikwidowana działalność przekształconej osoby fizycznej poprzez wykreślenie wpisu CEiDG.

Obecnie zaistniał stan faktyczny polegający na tym, że w całym roku 2013 przez pomyłkę została zawyżona wartość faktur sprzedaży dokumentujących wartość faktycznej sprzedaży Wnioskodawcy. W związku z powyższym Zainteresowany jest zobowiązany do wystawienia faktur korygujących, pomniejszających wartość wyfakturowanej błędnie sprzedaży. Fakturowanie sprzedaży w błędnej cenie miało miejsce do lipca 2013 r. przez osobę fizyczną, a od lipca 2013 r. przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku kiedy osoba fizyczna, której działalność została przekształcona w spółkę z o.o. faktycznie już nie istnieje jako podmiot gospodarczy, to czy w jej imieniu faktury korygujące ma prawo wystawić i rozliczyć spółka powstała w wyniku przekształcenia w zakresie podatku VAT poprzez pomniejszenie zgodnie z korektą podatku VAT należnego Spółki?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z obowiązującą w wyniku przekształcenia sukcesją prawną i podatkową Zainteresowany ma obowiązek wystawić faktury korygujące za okres, gdy sprzedaż dokonywana przez osobę fizyczną została pomyłkowo zawyżona. Osoba fizyczna, jako podmiot nieprowadzący obecnie działalności nie ma możliwości wystawienia faktur korygujących. Obowiązujące Wnioskodawcę w trakcie przekształcenia przejęcie praw i obowiązków powstałych w czasie prowadzenia działalności przez osobę fizyczną zdaniem Zainteresowanego obliguje do wystawienia faktur korygujących, w tym wypadku na zmniejszenie wartości sprzedaży. Z kolei ich wystawienie zdaniem Wnioskodawcy będzie skutkowało pomniejszeniem podatku VAT należnego w działalności spółki z o.o.

Zdaniem Zainteresowanego podatek VAT należny po wystawieniu faktur korygujących za okres działalności osoby fizycznej Wnioskodawca ma prawo pomniejszyć w okresie, w jakim zostały wystawione faktury korygujące i poświadczony ich odbiór przez nabywcę. Zwrot środków pieniężnych dla nabywcy z tytułu wystawionych faktur korygujących miał miejsce ze środków spółki w związku z wstąpieniem przez spółkę w wyniku przekształcenia we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z wcześniej prowadzonej działalności osoby fizycznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonyw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »