Wysokość progu dochodowego do uzyskania 14. emerytury do zmiany?

Jak czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, wdowy i wdowcy powinny zostać objęci wyższym progiem dochodowym ze względu, że utrzymują gospodarstwo domowe sami. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie żyją korzystają ze świadczenia podwójnie. W związku z tym poseł zapytał, czy ministerstwo przewiduje zwiększenie progu dochodowego dla tych grup.

 

Interpelacja nr 44030 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie niedoskonałości w zakresie przepisów dotyczących wysokości progu dochodowego koniecznego do uzyskania dodatkowego świadczenia - tzw. 14. emerytury

Działając w wykonaniu uprawnień wynikających z art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a także art. 192 Regulaminu Sejmu RP, niniejszym pragnę złożyć interpelację poselską w związku z sygnalizacjami uzyskanymi od interesariuszy - emerytów z regionu tarnowskiego wskazujących na niedoskonałości w zakresie przepisów dotyczących wysokości progu dochodowego koniecznego do uzyskania świadczenia „14. emerytura”.

Interesariusze kontestują zasadność obowiązywania progu dochodowego wyrażonego kwotą 2900 zł, uprawniającą do uzyskania pełnego świadczenia tzw. czternastki. Powyżej tej wysokości działać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. Osoby inicjujące przedmiotowe wystąpienie akcentują, że wskazany limit wyklucza pewną grupę z możliwości skorzystania z tego świadczenia.

Emeryci z regionu tarnowskiego zwracają szczególną uwagę na to, iż wdowy i wdowcy powinny zostać objęci wyższym progiem dochodowym ze względu, że utrzymują gospodarstwo domowe sami. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie żyją korzystają ze świadczenia podwójnie. Interesariusze dostrzegają starania rządu RP ukierunkowane na aprecjację statusu emerytów po śmierci współmałżonka i tym bardziej zwracają uwagę na wskazany aspekt przy wypłacie dodatkowego świadczenia.

Powyższe okoliczności budzą sprzeciw albowiem pozostają w opinii osób inicjujących przedmiotowe wystąpienie w kontrapunkcie do zasad równości i sprawiedliwości społecznej wynikających z Konstytucji RP.

Nadto faktem notoryjnym jest, iż powyższe zagadnienie jest problemem powszechnym, natomiast sygnalizacje emerytów z regionu tarnowskiego są egzemplifikacją kwestii o szerokim zasięgu.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości podjęcia szerszych działań w przedmiotowym zakresie poprzez rozważenie postulatów de lege ferenda ukierunkowanych na zapewnienie satysfakcjonujących i natychmiastowych zmian metodologii przyznawania dodatkowych świadczeń pieniężnych poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy ministerstwo zauważa problem niekorzystnych uregulowań prawnych w zakresie świadczenia dodatkowego „14. emerytura” dla osób, które otrzymują wyższe świadczenia emerytalne?

Czy ministerstwo przewiduje wprowadzenie zmian w zakresie sprawiedliwego przyznawania przedmiotowego świadczenia dla wdów i wdowców poprzez zwiększenie progu dochodowego dla tych grup?

Względnie czy ministerstwo planuje wprowadzenie zmian w innym zakresie, umożliwiającym zgodne z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej wypłacanie świadczenia dodatkowego „14. emerytura” w związku z zarzutami przedstawionymi w przedmiotowym wystąpieniu?

Mając na uwadze powyższe, proszę o rozpatrzenie mojej interpelacji w terminie przewidzianym w art. 193 ust. 1 Regulaminu Sejmu RP.

Poseł Piotr Sak

24 sierpnia 2023 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »