Wynajem spółce lokalu przez wspólnika a koszty podatkowe

Pytanie: Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej (działalność biurowa). W części lokalu Wnioskodawca prowadzi obecnie własną jednoosobową działalność gospodarczą, część lokalu wynajmuje osobie trzeciej, a część lokalu wynajmuje spółce cywilnej w której jest wspólnikiem (aktualnie posiadającym 25% udziału w zyskach i stratach). Czy czynsz najmu ponoszony na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę cywilną, w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w zyskach i stratach tej spółki stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2019 r. (data wpływu 7 października 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2019 r. (data wpływu 2 grudnia 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych najmu Spółce cywilnej części lokalu mieszkalnego, stanowiącego majątek prywatny wspólnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 18 listopada 2019 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.491.2019.1.ISL, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 18 listopada 2019 r. (data doręczenia 22 listopada 2019 r.). Wnioskodawca uzupełnił powyższy wniosek pismem z dnia 26 listopada 2019 r. (data wpływu 2 grudnia 2019 r.), nadanym za pośrednictwem operatora pocztowego w dniu 26 listopada 2019 r.)

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej (działalność biurowa). Jednocześnie jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i lokal ten stanowi środek trwały Jego jednoosobowej firmy. W części lokalu Wnioskodawca prowadzi obecnie własną jednoosobową działalność gospodarczą, część lokalu wynajmuje osobie trzeciej, a część lokalu wynajmuje Spółce cywilnej w której jest wspólnikiem (aktualnie posiadającym 25% udziału w zyskach i stratach). Przychód z najmu lokalu stanowi dla Niego przychód z działalności gospodarczej. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Drugi wspólnik Spółki cywilnej (posiadający aktualnie 75% udziału w zyskach i stratach) również opodatkowuje dochody z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 1 marca 1997 r. w zakresie usług prawnych. Spółka cywilna, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, powstała w 2007 r., przy czym w obecnym składzie osobowym istnieje od 1 czerwca 2019 r. Przedmiotem działalności Spółki cywilnej są usługi prawne. Umowa najmu części lokalu mieszkalnego ze Spółką cywilną zawarta została 1 maja 2019 r. na czas nieoznaczony. W kosztach uzyskania przychodów wspólników Spółki cywilnej ujmowane są wydatki ponoszone na wynajem części lokalu mieszkalnego w pełnej wysokości, u każdego ze wspólników proporcjonalnie do udziału w zyskach i stratach Spółki. Oprócz czynszu najmu Spółka ponosi też opłaty za media. Przedmiotem najmu część lokalu mieszkalnego Spółce cywilnej jest 1 pokój oraz wydzielona część przedpokoju, ogółem w mieszkaniu są 4 pokoje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym przypadku czynsz najmu ponoszony na rzecz Wnioskodawcy przez Spółkę cywilną, w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w zyskach i stratach tej Spółki (aktualnie 25%), stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawcy, czynsz najmu ponoszony na Jego rzecz przez Spółkę cywilną w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w zyskach i stratach tej Spółki (aktualnie 25%), stanowi dla Niego koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma wątpliwości co do tego, że zawarcie umowy o świadczenie usług pomiędzy osobą fizyczną, która prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, a Spółką cywilną, której wspólnikiem jest ta osoba, jest możliwe. Z punktu widzenia Spółki poniesione koszty stanowią koszty samych wspólników proporcjonalnie do prawa w udziale w zysku. Zgodnie z ogólną definicją kosztów podatkowych, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wszelkie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów (zwiększenia ich wysokości) lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A zatem, aby wydatki mogły być zaliczone do kosztów podatkowych, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, ich poniesienie musi mieć związek z prowadzoną działalnością, a ponadto nie mogą stanowić kosztów niepodatkowych, o których mowa w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca zwraca uwagę również na stanowisko organów podatkowych, prezentowane na gruncie rozliczenia usług świadczonych przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej. Organy podatkowe wskazują, że jeżeli wydatki na zakup usług świadczonych przez wspólnika w ramach indywidualnej działalności gospodarczej są ponoszone przez spółkę cywilną w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym są one prawidłowo udokumentowane, to mogą one stanowić koszty uzyskania przychodów dla wszystkich wspólników spółki cywilnej (w tym również dla wspólnika, który świadczy te usługi), proporcjonalnie do przysługującego im prawa do udziału w zysku tej sp&oacut...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »