Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości a VAT

Czynność bezumowna to taka, która nie ma źródła wżadnej umowie stwierdzającej wolę stron. Czynność tego rodzaju nie znajduje odzwierciedlania wjakimkolwiek tytule prawnym, który nakładałby obowiązek świadczenia usługi. Bezumowność oznacza zzasady brak zgody właściciela nakorzystanie znieruchomości stanowiącej jego własność. Ma to miejsce, gdy pomiędzy właścicielem akorzystającym bezumownie znieruchomości brak stosunku prawnego wiążącego strony, napodstawie którego można by domagać się korzystania zniej, azdrugiej – żądać świadczenia wzajemnego wpostaci wynagrodzenia.

Stan taki dotyczy wszystkich umów i należy go rozumieć w taki sposób, że nie może istnieć umowa pisemna, ustna czy jakiekolwiek porozumienie, z którego byłoby możliwe wywiedzenie dorozumianej zgody lub co najmniej brak sprzeciwu właściciela na korzystanie z nieruchomości. Ten ostatni uprawniony jest wówczas do żądania od korzystającego bezumownie (bezprawnie) naprawienia szkody, jaką poniósł przez to, że jego prawa do zajętej nieruchomości zostały ograniczone przez zajmowanie jej bez tytułu prawnego. Naprawienie szkody przybierające formę odszkodowania w żadnym wypadku nie będzie stanowiło należności za korzystanie z nieruchomości.

Najczęściej do bezumownego korzystania z nieruchomości dochodzi, gdy wygasa łączący dotychczas strony stosunek prawny, np. umowa najmu, dzierżawy. Możliwe są wówczas następujące sytuacje:

1. Korzystanie z nieruchomości wbrew woli właściciela

W tym przypadku upłynął okres umowy, na który została zawarta, lub doszło do jej wypowiedzenia, lecz mimo wygaśnięcia umowy najemca bądź dzierżawca nie opuszczają nieruchomości, choć taki obowiązek na nich spoczywa. Jeżeli wydzierżawiający lub wynajmujący podejmują działania zmierzające do odzyskania kontroli nad nieruchomością, brak jest podstaw do przyjęcia, że pomiędzy dotychczasowymi stronami umowy istnieje jakiś nieformalny stosunek prawny, w którego ramach jego strony nadal spełniają w stosunku do siebie te same świadczenia (prawo do korzystania z nieruchomości w zamian za wynagrodzenie). Kroki zmierzające do odzyskania nieruchomości powinny być realne i ukierunkowane na ten cel. Samo wezwanie do zapłaty zaległego czynszu, pisemne wezwanie do opuszczenia nieruchomości mogą nie przekonywać w należytym stopniu, że właściciel faktycznie dąży do odzyskania pełnego władztwa nad nieruchomością. Strony mogą mieć interes w tym, aby tak uregulować stosunek prawny, by nie sprawiał on wrażenia umowy najmu lub dzierżawy, co skutkowałoby możliwością odmiennego zakwalifikowania pod względem VAT przez udostępniającego nieruchomość.

Korzystania z nieruchomości wbrew woli jej właściciela bezsprzecznie dowodzi wytoczenie powództwa windykacyjnego (o wydani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »