Wynagrodzenia pracowników młodocianych a realia rynku pracy

Obecnie nie są prowadzone prace nad zmianą przepisów rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Należy jednocześnie podkreślić, że wysokość wynagrodzenia młodocianego pracownika zależy de facto od pracodawcy, bowiem przepisy określają jedynie minimalną stawkę takiego wynagrodzenia, które może być refundowane przez Ochotnicze Hufce Pracy ze środków Funduszu Pracy - wyjaśniło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 24689 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie barier w kształceniu zawodowym, w tym wynagrodzenia pracowników młodocianych i zwrotu kosztów kształcenia za wyszkolenie ucznia

Cechy Rzemiosł Różnych w Wielkopolsce oraz Izba Rzemieślnicza w Kaliszu zwracają się o zmianę regulacji dotyczących:

 1. wynagrodzenia uczniów - pracowników młodocianych, które obecnie wynosi 255 zł w klasie I, 287,51 zł w klasie II i 349,68 zł w klasie III, co jest w ogromnej dysproporcji z realiami rynku pracy, a także jest powodem sporów pomiędzy właścicielami zakładów rzeczywistych, a uczniami. Wnioskują o podwyższenie wynagrodzenia uczniów w klasach I-III szkół zawodowych,
 2. wprowadzenia wynagrodzenia dla mistrza szkolącego ucznia, ponieważ brak w dotychczasowych regulacjach wynagrodzenia dla tych osób,
 3. wprowadzenia nowej regulacji dotyczącej zwrotu kosztów kształcenia - za wyszkolenie ucznia. Kwota zwrotu wynosząca 8000 zł za trzy lata nauki nie była zwiększana od wielu lat i jest wypłacana dopiero, gdy uczeń zaliczy egzamin końcowy. Przedstawiciele rzemiosła wnoszą o podwyższenie kwoty zwrotu i częściowy zwrot po każdym zaliczonym przez ucznia roku nauki.

Zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

 1. Czy ministerstwo rozważa zmianę regulacji prawnych dotyczących wynagrodzenia uczniów - pracowników młodocianych?
 2. Czy ministerstwo, zważywszy na potrzeby rynku pracy, rozważa wprowadzenie zachęt do prowadzenia szkolenia przez mistrzów w zawodzie, poprzez wprowadzenie gratyfikacji dla tych osób?
 3. Czy ministerstwo prowadzi prace dotyczące zwiększenia kwoty refundacji za wykształcenie ucznia oraz zmiany terminu wypłat zwrotu kosztów kształcenia po każdym zaliczonym roku nauki?

Poseł Andrzej Grzyb

14 czerwca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 24689 w sprawie barier w kształceniu zawodowym, w tym wynagrodzenia pracowników młodocianych i zwrotu kosztów kształcenia za wyszkolenie ucznia

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji Pana Posła Andrzeja Grzyba z dnia 18.06.2021 r. w sprawie barier w kształceniu zawodowym, w tym wynagrodzenia pracowników młodocianych i zwrotu kosztów kształcenia za wyszkolenie ucznia, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Odnosząc się do pytania 1. „Czy Ministerstwo rozważa zmianę regulacji prawnych dotyczących wynagrodzenia uczniów - pracowników młodocianych?” uprzejmie wyjaśniam, że od dnia 1 września 2019 r. do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010, z późn. zm.) wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu - o 1 punkt procentowy - wynagrodzenia, jakie przysługuje młodocianemu pracownikowi odbywającemu przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, obliczanego w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obecnie, zgodnie § 19 ww. rozporządzenia, wynagrodzenie młodocianego wynosi:

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%;
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%;
 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7%.

Natomiast nie uległo podwyższeniu wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy; nadal przysługuje ono w wysokości nie niższej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał.

Zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia dla młodocianych pracowników w trakcie nauki zawodu było konsekwencją reformy szkolnictwa zawodowego; poprzednia wysokość stawek wynagrodzenia młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu powodowała trudności zarówno dla pracodawców - w pozyskiwaniu pracowników, jak i dla absolwentów szkół - w znalezieniu miejsca zatrudnienia.

Informuję, że w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »