Wymiana dachu budynku w kosztach działalności

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej budynek, który został przystosowany do tego celu w 1985 r. i który został ujęty w ewidencji środków trwałych. Z uwagi na wieloletnią eksploatację, dach budynku wymagał naprawy. Czy poniesione wydatki związane z remontem dachu można bezpośrednio zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, czy też należy je rozliczyć, jako ulepszenie środka trwałego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 30 czerwca 2014 r.), uzupełnionym 15 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na wymianę dachu budynku, stanowiącego środek trwały w tej działalności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na wymianę dachu budynku, stanowiącego środek trwały w tej działalności. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 29 sierpnia 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-771/14/AP wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 15 września 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej budynek, który został przystosowany do tego celu w 1985 r. i który został ujęty w ewidencji środków trwałych. Z uwagi na wieloletnią eksploatację, dach budynku wymagał naprawy. W maju bieżącego roku Wnioskodawczyni wymieniła dach. Remont ten dotyczył wymiany uszkodzonej blachy na nową. Naprawa ta miała na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego, gdyż dach w wielu miejscach przeciekał. Naprawa ta nie powodowała przebudowy, rozbudowy, czy zwiększenia powierzchni dachu, nie wymagała żadnych pozwoleń na budowę. Wartość użytych materiałów wraz z robocizną wyniosła 18.826,02 zł netto. Materiały użyte do naprawy dachu to materiały odpowiadające aktualnym standardom technologicznym.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 10 września 2014 r., wskazano, że:

 • Wnioskodawczyni od 17 lutego 2012 r. prowadzi jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą, kontynuując działalność gospodarczą prowadzoną uprzednio przez jej ojca.
 • zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ujmuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • cały budynek, o którym mowa we wniosku jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej,
 • ww. budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w 1997 r. w prowadzonej przez ojca Wnioskodawczyni działalności gospodarczej, a później od 17 lutego 2012 r. w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej (PKD 22.19.Z).
 • w wyniku przeprowadzonych prac konstrukcja dachu oraz jego powierzchnia nie uległy zmianom, naprawa dachu miała na celu przywrócenie pierwotnego stanu, gdyż dach w wielu miejscach przeciekał.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy poniesione wydatki związane z remontem dachu można bezpośrednio zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, czy też należy je rozliczyć, jako ulepszenie środka trwałego?

Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatki związane z remontem dachu powinny zostać zaliczone bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż przeprowadzone prace miały charakter remontu i nie stanowiły ulepszenia środka trwałego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie r...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »