Wykreślenie z rejestru VAT. Kontrole biznesowe lekiem na całe zło?

Uregulowania dotyczące zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści iczytelności faktur wkontekście zmian wVAT w2017r. nabrały nowego znaczenia. Mowa tu przede wszystkim oprzepisach wynikających zart.96 ust.9a pkt4 i5 oraz art.112c ustawy z11marca 2004r. opodatku odtowarów iusług (tekst jedn. Dz.U. z2016r., poz.710, zpóźn. zm., dalej: ustawa oVAT). Wskazane przepisy stanowią, że wykreśleniu zrejestru jako podatnik VAT podlega zurzędu podatnik, który:

 • wystawiał faktury dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub
 • prowadząc działalność gospodarczą, wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Podatnik może być obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 100% w razie odliczenia VAT z faktur, które:

 • zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
 • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane,
 • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością.

Pamiętać też należy o uregulowaniach z art. 88 ust. 3a, które określają, w jakich przypadkach otrzymana faktura nie stanowi podstawy do odliczenia VAT.

Podatnicy VAT zostali postawieni przed wyzwaniem obejmującym zarówno weryfikację kontrahenta, jak i analizę przebiegu transakcji gospodarczej. Kwestią kluczową w ww. sprawach będzie udowodnienie działania w dobrej wierze oraz zachowania należytej staranności. Narzędziem, które może być pomocne w realizacji tych obowiązków, są tzw. kontrole biznesowe.

Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury

Przepisy art. 106m ustawy o VAT zobowiązują podatników do określenia sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Można je zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Wskazany obowiązek dotyczy faktur w formie papierowej oraz w formie elektronicznej i dotyczy każdego podatnika VAT. Za zapewnienie powyższych wymogów odpowiadają wystawiający i otrzymujący fakturę. Oba podmioty mogą niezależnie od siebie zapewnić autentyczność pochodzenia.

Kwestią kluczową jest autentyczność pochodzenia faktury. Stosownie do art. 106m ust. 2 pod tym pojęciem rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »