Wykaz podatników VAT - nowe wyjaśnienia MF

Co zrobić, kiedy dane w wykazie podatników VAT zawierają ewidentne błędy? Jak udowodnić, że przeprowadziło się weryfikację kontrahenta? Co w przypadku, kiedy system KAS nie działa z powodu awarii? To niektóre z pytań, na jakie odpowiedzi udzieliło ostatnio Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy - od 1.01.2020 r. zapłata na rachunek spoza wykazu może spowodować konsekwencje wynikające z odpowiedzialności solidarnej i będzie skutkowała wyłączeniem wydatku z kosztów uzyskania.

Stąd wątpliwości i uzasadnione podenerwowanie podatników. Ministerstwo uaktualniło dokument, zawierający odpowiedzi na pytania związane ze stosowaniem wykazu podatników VAT - publikujemy je dzisiaj w najnowszej wersji.

1. Czym jest wykaz podatników VAT?

Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach, którzy:

 • zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni,

 • nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru,

 • zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Baza prowadzona jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Informacje czy podatnik znajduje się w wykazie możesz sprawdzić na wybrany dzień, który przypada nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym sprawdzasz podatnika.

2. Od kiedy wykaz obowiązuje?

Od 1 września 2019 r.

3. Gdzie znajdę wykaz?

Katalog dostępny jest na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka BIP MF i https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

4. Jakie dane znajdę w wykazie?

Wykaz podatników VAT zawiera, w szczególności:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,

 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,

 • status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny albo podatnik VAT zwolniony, w tym podmiotu, który został ponownie zarejestrowany,

 • status podmiotu, który nie został zarejestrowany albo którego wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

 • numer REGON, o ile został nadany,

 • numer PESEL, o ile podmiot posiada - dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,

 • adres siedziby – w przypadku podmiotu, który nie jest osobą fizyczną,

 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej,

 • imiona i nazwiska osób, które wchodzą w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich NIP lub numery PESEL - dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,

 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich NIP lub numery PESEL - dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,

 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego NIP lub numer PESEL - dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,

 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

 • podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru i przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

 • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – w przypadku podatników VAT, którzy są zarejestrowani lub przywróceni do rejestru jako podatnicy VAT.

5. Jak często dane w wykazie są aktualizowane i przez kogo?

Wykaz jest aktualizowany przez szefa KAS raz na dobę, w każdy dzień roboczy (w godz. 22:00 - 00:00).

6. Wykaz podatników VAT powinien być uaktualniany w dni robocze raz na dobę, dlaczego zdarza się, że zaktualizowane rachunki są widoczne dopiero po kilku dniach?

Rachunki bankowe w wykazie są widoczne następnego dnia po aktualizacji danych podatnika w bazach danych KAS. Zgłoszenia aktualizacyjne tj. NIP-2, NIP-7, NIP-8 lub przez wnioski CEIDG-1 są obsługiwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3. dni roboczych od dnia ich wpływu do urzędu skarbowego.

7. Co w przypadku, gdy wyszukiwany kontrahent jest w wykazie ale nie ma tam jego numeru rachunku bankowego?

Wykaz podatników VAT jest aktualizowany codziennie w dni robocze (w godz. 22.00-00.00).

Ponadto dane podatnika w wykazie są widoczne następnego dnia po ich aktualizacji w bazach danych KAS, która jest przeprowadzana na podstawie wniosków składanych do CEIDG lub do KRS oraz zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, składanych do urzędów skarbowych.

Aby dane dotyczące rachunków mogły znaleźć się w wykazie, muszą jednocześnie spełniać określone kryteria:

 • rachunek musi być wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym,

 • musi to być rachunek rozliczeniowy w rozumieniu Prawa bankowego lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 • rachunek ten musi być potwierdzony w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej (STIR).

Przypominamy, że sankcje za wpłatę na rachunek spoza wykazu będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r. Obecnie jest czas właśnie na to, aby poznać zasady funkcjonowania wykazu i sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach oraz sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie. Można też potwierdzić aktualność swoich danych.

Gdzie zgłaszać ewentualne błędy:

 • do właściwych dla siebie urzędów skarbowych lub na adres skrzynki e-mailowej: WykazPodatnikow@mf.gov.pl,

 • do CEIDG – w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEIDG,

 • do odpowiednich banków – w zakresie wyjaśnień co do charakteru danego rachunku i potwierdzania, czy rachunek jest w systemie teleinformatycznym STIR.

8. Co zrobić gdy w wykazie nie ma kontrahenta, z którym chcę zawrzeć transakcję?

Wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.

Dodatkowo należy zweryfikować, czy kontrahent nie jest zwolniony podmiotowo (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) lub przedmiotowo.

9. Co może być podstawą niezarejestrowania przedsiębiorcy jako podatnika VAT?

Podstawą niezarejestrowania przedsiębiorcy w rejestrze podatników VAT są okoliczności:

 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,

 • podmiot nie istnieje,

 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem albo jego pełnomocnikiem,

 • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego,

 • posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań, których zamiarem jest wykorzystanie działalności banków lub spółdzielczych kas...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »