Wyjazd za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy należy zgłosić

Art. 36 ustawy o ewidencji ludności przewidujący obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza granice kraju oraz powrotu, w przypadku zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy, realizuje rejestracyjny cel obowiązku meldunkowego i samej ewidencji ludności tj. odnotowanie aktualnej informacji o miejscu pobytu stałego (wyjazd na stałe) lub czasowego (wyjazd czasowy) osoby fizycznej. Powyższe dane są rejestrowane w związku z potrzebami statystyki publicznej i stanowią jedno ze źródeł danych dotyczących migracji zarówno międzynarodowej, jak i krajowej - wyjaśniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Interpelacja nr 33266 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wyjazdów obywateli Polskich poza granice na pobyt stały dłuższy niż 6 miesięcy

W związku z art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz medialnymi informacjami o konieczności zgłaszania wyjazdów obywateli polskich poza granicę Polski trwających ponad 6 miesięcy, realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, proszę o następujące informacje:

 • Jaki cel mają zapisy art. 8, 35 i 36 w/w ustawy?
 • Jaka jest restrykcyjność za niewywiązanie się z w/w przepisów?
 • Ile w/w wyjazdów z Polski i ile przyjazdów do Polski polskich obywateli związanych z wyjazdem bez deklaracji stałego pobytu poza RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy zostało zgłoszonych w kolejnych latach począwszy od roku 2010?
 • Ile nastąpiło wymeldowań na wniosek obywateli wyjeżdżających z Polski w kolejnych latach począwszy od 2010 roku związanych w wyjazdami na stałe poza RP realizowanych wg zapisów art. 35 i 36, a ile dokonano wymeldowań w postępowaniu z urzędu lub na wniosek przymusowy?
 • Czy prowadzone lub planowane są prace uściślające w/w przepisy, rozszerzające lub zmieniające ich zakres?
 • Czy podobne przepisy funkcjonują w innych państwach Unii Europejskiej, jakie, i w których?

Posłowie
Cezary Tomczyk, Artur Gierada, Agnieszka Pomaska, Sławomir Nitras, Paweł Olszewski, Joanna Mucha, Dorota Niedziela

9 sierpnia 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 33266 w sprawie wyjazdów obywateli Polskich poza granice na pobyt stały dłuższy niż 6 miesięcy

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację numer 33266 Posłów na Sejm RP Pana Cezarego Tomczyka, Pana Artura Gierady, Pani Agnieszki Pomaskiej, Pana Sławomira Nitrasa, Pana Pawła Olszewskiego, Pani Joanny Muchy oraz Pani Doroty Niedzieli w sprawie wyjazdów obywateli Polski poza granice na pobyt stały dłuższy niż 6 miesięcy, uprzejmie informuję, że art. 8 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności[1] (zwanej dalej: ustawą) określa zakres danych gromadzonych w rejestrze PESEL. Przepis ten stanowi zatem podstawę prawną dla możliwości przetwarzania w rejestrze PESEL określonych ustawą danych dotyczących osoby fizycznej. Natomiast art. 35 ustawy stwarza możliwość odnotowania w rejestrze PESEL informacji o wymeldowaniu osoby dotychczas zameldowanej pod określonym adresem w sytuacji, gdy opuściła ona miejsce pobytu, lecz sama nie dopełniła obowiązku wymeldowania. Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Wynikająca z art. 35 instytucja wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej, umożliwia realizację ww. celu i w sytuacji braku potwierdzenia pobytu osoby w miejscu zameldowania, które zostaje wykazane w toku postępowania administracyjnego zakończonego decyzją, w konsekwencji umożliwia aktualizację rejestru PESEL w zakresie informacji o miejscu zameld...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »