Wydatki na wspieranie działalności społecznie użytecznej w kosztach podatkowych

Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone przez spółkę na nabycie towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem przez spółkę działalności społecznie użytecznej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 lipca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 11 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków na wspieranie działalności społecznie użytecznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków na wspieranie działalności społecznie użytecznej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Spółka na podstawie udzielonej jej koncesji rozpowszechnia program radiowy o charakterze uniwersalnym (dalej: „Program Radiowy”). Spółka jest także wydawcą portalu www. (dalej: „Portal”), stanowiącego zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez Spółkę, umożliwiającą korzystanie z informacji opracowanych przez Spółkę i/lub jej Partnerów. W ramach Portalu Spółka świadczy na rzecz użytkowników usługi zapewniające dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z Portalu za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego.

Spółka uzyskuje przychody między innymi ze sprzedaży czasu reklamowego radia oraz przestrzeni reklamowej w Portalu. Jako nadawca Programu Radiowego i wydawca Portalu w związku ze strategią marketingową Spółki jako nadawcy i wydawcy odpowiedzialnego społecznie, Spółka zamierza upowszechniać w ramach nadawanego Programu Radiowego i wydawanego Portalu działalność społecznie użyteczną w następujących obszarach: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywna; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

W tym celu Spółka będzie wspierać działalność społecznie użyteczną w tych obszarach, której beneficjentami będą osoby, instytucje lub społeczności (np. w przypadku podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia - chorzy lub zagrożeni chorobą; w razie podejmowania działań w obszarze edukacji i oświaty - dzieci i młodzież itp.).

Podejmowanie przez Spółkę działań uwzględniających w prowadzonej działalności gospodarczej problematykę społeczną wpływa na postrzeganie Spółki - nadawcy Programu Radiowego i wydawcy Portalu jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie, wspierającego różne społeczności. Wspieranie przez Spółkę działalności społecznie użytecznej jest jednym z elementów podejmowanej przez Spółkę strategii marketingowej. Upowszechnianie działań społecznie użytecznych i przedstawianie Spółki jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie może spowodować wzrost słuchalności Programu Radiowego i zainteresowania Portalem (zwiększenie liczby wejść na stronę internetową Portalu). Czynniki te zaś brane są pod uwagę przy wyborze środka masowego przekazu, w którym emitowane są reklamy, a w konsekwencji mogą mieć wpływ na przychody Spółki. Poziom słuchalności i wejść na strony internetowe ma także wpływ na poziom uzyskiwanego wynagrodzenia z tytułu emisji reklam. Upowszechnianie działalności społecznie użytecznej i wspieranie różnych społeczności w jednym lub kilku obszarach wskazanych powyżej, przebiegać będzie według schematu, zgodnie z kt&o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »