Wydatki na upominki dla kontrahentów w koszach podatkowych

Pytanie: W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawca zamierza przekazywać swoim kontrahentom drobne upominki w postaci papierowych voucherów lub zaproszeń do restauracji. Vouchery i zaproszenia będą mieć niewielką wartość, ok. 100-500 zł. Czy ww. wydatki Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2017 r. (data wpływu 18 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup upominków dla kontrahentów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup upominków dla kontrahentów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawca zamierza przekazywać swoim kontrahentom, partnerom biznesowym, doradcom, itp. (dalej: „Partnerzy”) drobne upominki w postaci papierowych voucherów lub zaproszeń do restauracji (dalej: „Upominki”). Vouchery i zaproszenia będą mieć niewielką wartość, ok. 100 – 500 zł. Po otrzymaniu Upominku, Partner będzie mógł go wymienić na dowolną (w przypadku vouchera) lub konkretną (w przypadku zaproszenia) usługę gastronomiczną, tj. posiłek lub napój w restauracji. Upominki będą kierowane do szerokiego grona odbiorców – otrzymać je będzie mógł każdy kontrahent. Przekazywanie Upominków będzie ograniczone jedynie ich ilością, którą Wnioskodawca akurat będzie dysponował.

Upominki wręczane Partnerom mają na celu promocję oraz reklamę Wnioskodawcy, co w dalszej kolejności powinno prowadzić do zachowania oraz zwiększenia przychodów. Dlatego też Upominki będą np. zapakowane w kopertę z logo firmy Wnioskodawcy lub będą posiadać nabitą pieczątkę z danymi Wnioskodawcy. Upominki mogą być również wręczane w torebce podarunkowej z logo firmy lub mogą być dołączane do długopisów, notesów, kalendarzy itp., które będą posiadać logo firmy. W przypadku zakupu większej ilości Upominków będzie istniała możliwość ich personalizacji poprzez umieszczenie przez podmiot trzeci, bezpośrednio na voucherze i zaproszeniach logo Wnioskodawcy.
Upominki będą zakupywane przez Wnioskodawcę od podmiotu trzeciego, który trudni się sprzedażą takich voucherów i zaproszeń. Wydatki ponoszone na nabycie Upominków będą ponoszone z majątku Wnioskodawcy i nie będą mu w żaden sposób zwracane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaprezentowane wydatki na zakup Upominków, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy, zaprezentowane w opisie zdarzenia przyszłego wydatki na zakup Upominków dla Partnerów, Wnioskodawca będzie mógł, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.), zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty zyskania przychodów należy uznać wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione oraz definitywnie poniesione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile, jak wynika z art. 15 ust. 1 in fine, nie zostały one wymienione w katalogu kosztów (wydatków) zawartym w art. 16 ust. 1.

Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanymi w ustawie nie stanowiącymi kosztów, wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z tymi przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia tego przychodu. Oznacza to, że podatnik podatku dochodowego od osób prawnych może zaliczyć w ciężar kosztów wszelkie faktycznie poniesione wydatki, które mają lub mogły mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu z wyłączeniem enumeratywnie wymienionych w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tak: wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1630/14).

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca zamierza przekazywać Upominki swoim Partnerom w celu zacieśnienia i rozszerzenia współpracy z tymi Partnerami oraz w celu reklamy i promocji swojej firmy, co w dalszej kolejności ma prowadzić do nakłonienia tych Partnerów do rozwijania współpracy z Wnioskodawcą, a co za tym idzie, do zwiększenia przychodów Wnioskodawcy.

Mając na uwadze wyżej opisany cel przekazywania Upominków, Wnioskodawca zamierza te Upominki zapakować np. w kopertę lub torebkę podarunkową z logo firmy Wnioskodawcy, lub przybić na nich pieczątkę z danymi firmy albo przekazywać je łącznie z długopisami, notesami, kalendarzami itp. opatrzonymi w logo firmy, tak aby przekazany Upominek kojarzył się bezpośrednio z firmą Wnioskodawcy.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w cytowanym powyżej wyroku, przy kwalifikowaniu danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów należy uwzględnić cel jego poniesienia. Biorąc pod uwagę, iż celem Wnioskodawcy, który zamierza wręczać swoim Partnerom Upominki jest promocja i reklama firmy oraz zachęcenie do podjęcia lub rozszerzenia współpracy albo zakupu towarów lub usług od Wnioskodawcy, należy uznać, że wydatki poniesione na zakup tych Upominków będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m. in. w Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11.09.2011 r. nr IBPBI/2/423-612/12/MS, w której organ stwierdził, że „Zarówno na gruncie orzecznictwa, jak i w praktyce gospodarczej przyjmuje się, iż gadżety o niewielkiej wartości, opatrzone logo firmy nie mają charakteru reprezentacyjnego. Zatem wydatki na zakup gadżetów opatrzonych logo firmy i przekazywanych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop”.

Jednocześnie należy wskazać, że zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione na zakup Upominków dla Partnerów, nie będą stanowić kosztów reprezentacji w myśl art. 16 ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem Upominki te będą niewielkiej wartości, skierowane będą do szerokiego grona odbiorców, przekazywane będą w opakowaniach z logo Spółki lub łącznie z gadżetami posiadającymi logo Spółki, a ich celem będzie nakłonienie Partnerów do zakupu towarów lub usług od Wnioskodawcy albo nawiązania współpracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »