Wydatki na remont lokalu jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni założyła działalność gospodarczą w lokalu, który dostała aktem darowizny, jako lokal użytkowy i mieszkalny. W lokalu konieczne było przeprowadzenie remontu. Wymieniono okna i podłogi na piętrze oraz podłogi w sanitariacie na parterze, pomalowano ściany oraz położono nową warstwę papy na dachu. Przeprowadzone roboty budowlane miały charakter remontu w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane. Czy wydatki poniesione na remont lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2016 r. (data wpływu 22 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 maja 2016 r. (data wpływu 24 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 5 maja 2016 r., Nr 1061 IPTPB1.4511.265.2016.1.KLK, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 5 maja 2016 r. (data doręczenia 12 maja 2016 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 17 maja 2016 r. (data wpływu 24 maja 2016 r.), nadanym za pośrednictwem ….. w dniu 19 maja 2016 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 6 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni założyła działalność gospodarczą w lokalu, który dostała aktem darowizny w 2003 r. jako lokal użytkowy (parter) i mieszkalny (piętro). W lokalu tym konieczne było przeprowadzenie remontu - w części mieszkalnej oraz w sanitariatach nie było żadnych prac remontowych i konserwacyjnych od 1985 r. (roku budowy i oddania do użytku), pokrycie dachu papą nie było zmieniane od 20 lat (były widoczne ślady przeciekania na suficie), okna na piętrze były zniszczone i przeciekały. Wymieniono okna na piętrze i podłogi na piętrze i w sanitariacie na parterze, pomalowano ściany na piętrze, na klatce schodowej i na parterze. Położono nową warstwę papy na dachu.

Przeprowadzone roboty budowlane miały charakter remontu w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). Nie przeprowadzono modernizacji lokalu, ani zmiany sposobu użytkowania lokalu, gdyż taka zmiana wymagałaby według obecnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego - przebudowy prowadzących na piętro schodów, które musiałyby zająć ponad połowę powierzchni parteru, co nie miałoby sensu ekonomicznego. W obecnym stanie zachowano cały dotychczasowy układ pomieszczeń i schodów, nie przestawiono żadnej ściany, bo wykorzystanie pomieszczeń po mieszkaniu na cele edukacyjne firmy - korepetycje, nie wymaga wielkich zmian (taka działalność może być prowadzona również w mieszkaniach). Natomiast dla celów naliczania podatku od nieruchomości, już dawno (od 2009 r., gdy Wnioskodawczyni wynajęła cały lokal na działalność gospodarczą, która prowadzona była na parterze, ale piętro służyło tylko jako magazyn dla towaru) Urząd Miasta ….. nalicza Wnioskodawczyni opłaty za lokal na piętrze - nie jak za mieszkanie, ale jak za lokal użytkowy. Lokal ten nie jest i nie będzie środkiem trwałym firmy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 17 maja 2016 r. Wnioskodawczyni dodała, że do kosztów uzyskania przychodów zaliczyła wydatki na: wymianę okien (montaż okien i parapetu), remont dachu (pokrycie nową warstwą papy i wymianę zużytej blachy), remont pomieszczeń (szpachlowanie, gładzie, malowanie, położenie terakoty i wykładziny, wymiana umywalki i misek klozetowych na parterze i piętrze). Wnioskodawczyni prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a przychody z działalności gospodarczej opodatkowuje na zasadach ogólnych. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie edukacji, fotografii i ksero. Wnioskodawczyni nie zamieszkuje w lokalu, o którym mowa w przedmiotowym wniosku. Remont ww. lokalu trwał od sierpnia do października 2016 r. Większą część remontu Wnioskodawczyni prowadziła przy pomocy firm (posiada faktury na przeprowadzone usługi remontowe), a częściowo we własnym zakresie - Wnioskodawczyni posiada faktury na materiały wykorzystywane do remontu (tylko koszty udokumentowane fakturami zostały odliczone). Wyremontowany został również parter. Wnioskodawczyni remontowała lokal, a co za tym idzie również budynek (nie miałoby sensu malowanie sufitu na piętrze, gdyby na dachu nie położono nowej warstwy papy, by więcej nie pojawiały się zacieki). Wydatki Wnioskodawczyni zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów w sierpniu, wrześniu i październiku 2015 r. Wnioskodawczyni nie wynajmuje lokalu i nie zamierza go wynajmować przez 5 lat dopóki nie spłaci kredytu. Część lokalu (suterena) jest obecnie niewykorzystywana i Wnioskodawczyni nie planuje jej wykorzystywać w działalność gospodarczej. Wnioskodawczyni może w przyszłości wynajmie ww. część lokalu, jednak wymaga ona dużego remontu, ma wejście z tyłu budynku, a co za tym idzie jest ograniczony tam dostęp, według Wnioskodawczyni mało realne jest znalezienie chętnego do wynajęcia tej części lokalu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione na remont lokalu można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, takie wydatki mogą być rozliczone w kosztach podatkowych. Spełniają one bowiem podstawowe warunki kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów. Podstawowym warunkiem rozliczania wydatków poniesionych w ramach działalności gospodarczej jest ich związek z przychodami z tej działalności oraz brak ustawowego wyłączenia tych kosztów z kosztów uzyskania przychodów. Przepisy podatkowe uzależniają ujęcie takiego wydatku od osiągnięcia - w następstwie ich poniesienia - przychodów, a są to działania ukierunkowane na osiągnięcie realnego przychodu.

Podsumowując - wydatki poniesione na remont lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, przynosząca przychody, mogą być ujęte w kosztach przychodu aktualnie.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z tego wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy. Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że poniesienie tego wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, ewentualnie na zachowanie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu.

Każda rzecz nabyta lub wytworzona na potrzeby prowadzonej działalności, spełniająca wskazane w niej kryteria, stanowi dla celów podatku dochodowego środek trwały. Środkiem trwałym będzie niezależnie od tego, czy rzecz ta została wprowadzona do ewidencji środków trwałych, czy też nie. Jeżeli podatnik nie zaliczy składnika majątku do środków trwały...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »