Wydatki na mieszkanie w PKPiR

Pytanie: Wnioskodawca prowadzi działalność, która obejmuje handel nieruchomościami na własny rachunek. Wnioskodawca nabył z rynku wtórnego od osób fizycznych nieprowadzących działalności mieszkanie w celu jego dalszej odsprzedaży (lokal stanowi towar handlowy). Lokal ten wymaga ponoszenia nakładów budowlano-remontowych. Czy koszty związane z usługami remontowymi powinny być klasyfikowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 - jako pozostałe wydatki, czy też w kolumnie 10 - jako zakup towarów handlowych i materiałów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2018 r. (data wpływu 4 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków na remont lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków na remont lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 9 lutego 2018 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Przeważająca działalność Wnioskodawcy obejmuje handel nieruchomościami na własny rachunek (PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek). Ponadto Wnioskodawca otrzymuje przychód ze stosunku pracy.

W dniu 14 lutego 2018 r. Wnioskodawca nabył z rynku wtórnego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na podstawie aktu notarialnego lokal mieszkalny usytuowany na pierwszym piętrze budynku wybudowanego około 1938 r., w celu jego dalszej odsprzedaży.

Nabyty lokal stanowił nieruchomość używaną - od pierwszego oddania do użytkowania lokalu minęły więcej niż dwa lata.

Nabyty lokal w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę nie stanowi środka trwałego, a towar handlowy. Tak też został ujęty w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nabycie przedmiotowego lokalu było zwolnione od podatku VAT. W związku z nabyciem powstał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W chwili zakupu lokalu Wnioskodawca był czynnym podatnikiem VAT.

Zakupiony lokal wymaga ponoszenia przez Wnioskodawcę nakładów budowlano-remontowych, w celu uzyskania lepszej ceny przy jego sprzedaży. Nakłady te polegają na wymianie okien i drzwi, wymianie stolarki podłogowej, wymianie armatury łazienkowej i kuchennej, malowaniu ścian, zakupie wyposażenia. Wysokość poniesionych w związku z tym kosztów, zwiększających wartość nabytego mieszkania przekroczy 30% wartości początkowej lokalu. Ponoszone koszty są dokumentowane fakturami VAT i od tych faktur nie był i nie jest odliczany podatek VAT.

Lokal po zakończeniu prac budowlano-remontowych, które stanowią jego generalny remont, zostanie sprzedany bez zmiany jego przeznaczenia - pozostanie on lokalem mieszkalnym. Lokal zostanie sprzedany osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy koszty związane z usługami remontowymi powinny być klasyfikowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 - jako pozostałe wydatki, czy też w kolumnie 10 - jako zakup towarów handlowych i materiałów?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W związku z tym, że lokal, którego dotyczy zapytanie nie został zakwalifikowany do środków trwałych wszelkie wydatki, które są ponoszone na jego remont mają wpływ na wzrost jego ceny przy planowanej sprzedaży. Prace związane z remontem, wpływając na atrakcyjność lokalu przy jego odsprzedaży, pozostają tym samym w związku z uzyskaniem przychodu i co za tym idzie, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2017 poz. 728 ze zm., dalej jako: PPKPiR) kolumna 10 przeznaczona jest do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

Zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a PPKPiR towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, zaś zgodnie z lit. b i lit. c wskazanego przepisu materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi, a materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

Jeżeli zaś chodzi o kolumnę 13, zgodnie z treścią rozporządzenia jest ona przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. W kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia. Mając na uwadze powyżej omówione przeznaczenie poszczególnych kolumn ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »