Wydatki na kurs języka w kosztach firmy

Pytanie: W ramach prowadzonej działalności Podatniczka współpracuje min. z kontrahentami mającymi siedzibę za granicą. W celu nawiązania kontaktu celem pozyskania zleceń oraz sprawnej obsługi firm zagranicznych, konieczna jest zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, gdyż klienci Podatniczki posługują się tym właśnie językiem. Podatniczka rozpoczęła prywatny kurs języka angielskiego. Czy wydatki za wykonywane na jej rzecz usługi kształcenia językowego stanowią dla Podatniczki koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z póżn. zm. ) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2019 r. (data wpływu 1 lipca 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na kurs języka angielskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na kurs języka angielskiego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatniczka jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Podatniczka rozpoczęła działalność gospodarczą 4 września 2015 r.

Przedmiotem działalności gospodarczej Podatniczki jest w szczególności:

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania graficznego, w tym w zakresie obróbki zdjęć produktów, aranżacji i grafik;
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, w ramach której Podatniczka świadczy usługi w zakresie projektowania wyrobów drukowanych, takich jak: szkice, makiety, modele itp. oraz w zakresie przygotowania materiałów do druku;
 • Działalność związana z programowaniem, w ramach której Podatniczka wykonuje usługi w zakresie projektowania grafik i stron internetowych, layoutów.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności Podatniczka świadczy usługi w powyższym zakresie na podstawie zleceń w ramach których Podatniczka działa na rzecz kontrahentów biznesowych, w tym mających siedzibę za granicą. W celu nawiązania kontaktu celem pozyskania zleceń oraz sprawnej obsługi firm zagranicznych, konieczna jest zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, gdyż klienci Podatniczki posługują się tym właśnie językiem.

Ponadto, w celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu obsługi oraz utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku, Podatniczka w prowadzonej przez siebie działalności wykorzystuje anglojęzyczne źródła informacji, w szczególności fora, serwisy informacyjne, kursy, książki i czasopisma specjalistyczne. Ponadto, aktualizowanie oraz pogłębianie wiedzy Podatniczki jako osoby bezpośrednio zaangażowanej w świadczenie usług na rzecz klientów jest niezbędne z uwagi na dynamikę rozwoju obszaru prowadzonej działalności w postaci nowych technologii.

Ponadto, niejednokrotnie zdarza się, że wykorzystywane przez Podatniczkę narzędzia informatyczne, w szczególności programy komputerowe służące do obróbki i projektowania grafiki, posiadają rozbudowany interfejs wyłącznie w angielskiej wersji językowej.

Z uwagi na powyższe okoliczności, Podatniczka w 2018 r. rozpoczęła prywatny kurs języka angielskiego, na którym wykorzystywane jest także specjalistyczne słownictwo z obszaru informatyki, grafiki oraz obsługi klienta. Za wykonywane na rzecz Podatniczki usługi kształcenia językowego, Podatniczka otrzymuje wystawione na jej rzecz faktury.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ponoszone przez Podatniczkę wydatki za wykonywane na jej rzecz usługi kształcenia językowego stanowią dla Podatniczki koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust 1 ustawy PIT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powyższego przepisu, w celu uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodów na gruncie ustawy PIT, konieczne jest aby wydatek ten spełniał łącznie poniższe warunki:

 1. powinien on pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 2. wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 3. wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

Podatniczka pragnie wskazać, iż w jej ocenie określone wyżej przesłanki należy uznać za spełnione.

W szczególności, zdaniem Podatniczki, ponoszone przez nią wydatki na usługi kształcenia językowego są związane z osiąganymi przez nią w ramach jej działalności przychodami. Jak wynika bowiem ze stanu faktycznego niniejszego wniosku, w celu sprawnego prowadzenia kontaktu oraz obsługiwania klientów mających siedzibę zagranicą, Podatniczka musi zn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »