Wydatki na budynek czasowo wyłączony z użytkowania w kosztach podatkowych

Pytanie podatnika: Czy pomimo czasowego nieużywania części budynku Wnioskodawczyni ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ponoszone wydatki na ubezpieczenie, ochronę, energię elektryczną i ogrzewanie dotyczące czasowo nieużywanej części budynku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 28 lutego 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 11 marca 2014 r.), uzupełnionym 20 maja 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków ponoszonych tytułem ubezpieczenia, ochrony, energii elektrycznej i ogrzewania dot. czasowo wyłączonej z użytkowania części budynku magazynowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych tytułem ubezpieczenia, ochrony, energii elektrycznej i ogrzewania dot. czasowo wyłączonej z użytkowania części budynku magazynowego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 maja 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-297/14/AP, IBPBI/1/415-298/14/AP wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 20 maja 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych. W grudniu 2007 r. wspólnicy tej spółki w ramach działalności spółki, nabyli na cele działalności gospodarczej budynek magazynowy o powierzchni 1.201 m2. Cały budynek został przyjęty do użytkowania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych z chwilą jego nabycia (grudzień 2007 r.), a od stycznia 2008 r. rozpoczęto jego amortyzację. Od 31 stycznia 2008 r. część budynku została wynajęta (tj. 243 m2) i z tego tytułu wspólnicy w ramach spółki cywilnej uzyskują przychody. Pozostała część wykorzystywana była bezpośrednio na potrzeby działalności spółki cywilnej, jako magazyn. Wiosną 2009 r., po okresie zimowym, doszło do znacznego pogorszenia stanu technicznego budynku, który spowodował zniszczenie towarów należących do spółki cywilnej. W tych okolicznościach wspólnicy podjęli decyzję podjęciu niezbędnych prac umożliwiających dalsze użytkowanie części budynku oraz o czasowym niewykorzystywaniu części budynku jako magazynu spółki cywilnej, przy czym część budynku o powierzchni 243 m2 nadal była przedmiotem najmu i w związku z tą częścią budynku nie zaprzestano użytkowania. Prace związane z dalszym wykorzystywaniem części budynku prowadzone były przez szereg lat i prowadzone są nadal, przy czym wspólnicy podjęli w tym okresie (tj. 2012 r.) decyzję o przeznaczeniu części budynku na pomieszczenia socjalne, toalety, prysznice i szatnie dla pracowników spółki cywilnej i w tym zakresie prowadzone są stosowne prace. W styczniu 2014 r. spółka cywilna rozpoczęła użytkowanie na potrzeby własne (na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej) części budynku o powierzchni 240 m2. W stosunku do części budynku o powierzchni 718 m2 nadal prowadzone są roboty związane z dalszym wykorzystywaniem nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę cywilną i ta część nadal nie jest użytkowana. Po zakończeniu opisanych wyżej prac całość budynku ponownie wykorzystywana będzie na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. W trakcie okresu, w którym prace te były prowadzone, a część budynku nie była i nie jest wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, ponoszone były i są wydatki związane z kosztami ubezpieczenia, ochrony oraz energii elektrycznej i ogrzewania. W okresie posiadania przedmiotowego budynku nie doszło do zawieszenia prowadzenia działalności, jak również nie doszło do zaprzestania działalności (rodzaju działalności) związanej z tym budynkiem.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy pomimo czasowego nieużywania części budynku, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawczyni ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ponoszone wydatki na ubezpieczenie, ochronę, energię elektryczną i ogrzewanie dotyczące czasowo nieużywanej części budynku?

Zdaniem Wnioskodawczyni, jest ona uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (w części w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »