Wydatki na aranżację lokalu dla potrzeb najemcy jako koszt podatkowy

Pytanie podatnika: Czy ponoszone przez Spółkę Cywilną koszty prac aranżacyjnych, które nie powodują zwiększenia wartości budynku lub innych środków trwałych, stanowią dla jej wspólników będących osobami fizycznymi, w tym Wnioskodawcy, inne niż bezpośrednio związane z przychodami koszty uzyskania przychodów potrącane w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który nastąpiło ich ujęcie w księgach rachunkowych, na koncie kosztów, innym niż konto rezerw lub biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu księgowego w przypadku braku faktury (rachunku)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 grudnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 19 grudnia 2016 r.), uzupełnionym 21 i 22 lutego 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków poniesionych na aranżację lokali w budynku biurowo-usługowym przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki Cywilnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków poniesionych na aranżację lokali w budynku biurowo-usługowym przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki Cywilnej. Powyższy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 2 lutego 2017 r., Znak: 2461-IBPB-1-1.4511.677.2016.1.SG wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 21 i 22 lutego 2017 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Cywilna prowadzi działalność w zakresie zagospodarowywania nieruchomości na własny rachunek. Spółka Cywilna jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie biurowca i zamierza uzyskiwać przychody z wynajmu powierzchni biurowo-usługowej. Co do zasady, po zawarciu umowy najmu, a przed wprowadzeniem się danego najemcy do budynku, następuje dostosowanie określonej powierzchni do potrzeb przyszłego użytkownika - najemcy. W związku z przedmiotowymi dostosowaniami, w budynku wykonywane będą odpowiednie prace mające na celu zaadoptowanie wynajmowanych powierzchni zgodnie z wymogami najemcy. Zakres prac aranżacyjnych zależny będzie od przedstawionych przez najemcę wymagań i wielkości wynajętej powierzchni. Aranżacja wynajmowanych powierzchni dla potrzeb poszczególnych najemców jest działaniem typowym, tzn. prace te dotyczą w zasadzie wszystkich najemców, a specyfika najmu powierzchni biurowo-usługowych powoduje, że mogą one występować częstotliwie, czasami nawet kilka razy w roku. Umowy najmu z użytkownikami lokali w budowanym centrum biurowo-usługowym zawierane przez Spółkę Cywilną, co do zasady przewidują oddanie lokalu najemcy w określonym standardzie. Koszty aranżacji lokalu dla potrzeb danego najemcy, w szczególności aranżacji wnętrza, ponosi Spółka Cywilna. Prace aranżacyjne (w tym w szczególności montaż i demontaż ścianek, podnoszenie podłogi, malowanie i odświeżanie ścian, założenie i wymiana wykładziny, odpowiednie rozmieszczenie układu instalacji technicznych, montaż i demontaż zabudowy łazienkowej czy innych elementów wystroju wnętrz), o których mowa we wniosku, dotyczyć będą robót niezbędnych w zasadzie przy zawarciu umowy z pierwszym, jak i każdym kolejnym najemcą (Spółka (winno być: Wnioskodawca) podkreśla, iż nie obejmują one doprowadzenia lokali do tzw. stanu deweloperskiego) i nie będą stanowiły ulepszenia środka trwałego w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 2032 ze zm., dalej: „Ustawa PIT”), tj. nie będą powiększać wartości początkowej budynku lub innych środków trwałych.

Zapytanie obejmuje jedynie sytuacje, w których wydatki na prace aranżacyjne nie podlegają kapitalizacji do wartości środków trwałych, lecz podlegają rozliczeniu, jako koszty uzyskania przychodów na „zasadach ogólnych”.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 21 lutego 2017 r. Wnioskodawca wskazał, że Spółka Cywilna w której Wnioskodawca jest wspólnikiem prowadzi księgi podatkowe w formie ksiąg handlowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ponoszone przez Spółkę Cywilną koszty prac aranżacyjnych, które nie powodują zwiększenia wartości budynku lub innych środków trwałych, stanowią dla jej wspólników będących osobami fizycznymi, w tym Wnioskodawcy, inne niż bezpośrednio związane z przychodami koszty uzyskania przychodów potrącane w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który nastąpiło ich ujęcie w księgach rachunkowych, na koncie kosztów, innym niż konto rezerw lub biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu księgowego w przypadku braku faktury (rachunku)?

Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez Spółkę Cywilną koszty prac aranżacyjnych, które nie powodują zwiększenia wartości budynku lub innych środków trwałych, stanowią dla jej wspólników będących osobami fizycznymi, w tym Wnioskodawcy, inne niż bezpośrednio związane z przychodami koszty uzyskania przychodów potrącane w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który nastąpiło ich ujęcie w księgach rachunkowych, na koncie kosztów, innym niż konto rezerw lub biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu księgowego w przypadku braku faktury (rachunku) - zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 oraz art. 22 ust. 5a (winno być: art. 22 ust. 5c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 2032 ze zm., dalej: „Ustawa PIT”).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 Ustawy PIT.

Prace aranżacyjne wykonywane w rozważanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) przed zawarciem umowy najmu (lub jej przedłużeniem) z danym najemcą nie będą przedkładać się na powstanie nowego środka trwałego, ani też nie powodują ulepszenia istniejących środków trwałych. W oparciu o piśmiennictwo i orzecznictwo sądów administracyjnych należy bowiem przyjąć, że z ulepszeniem (inwestycją) mamy do czynienia, gdy następuje:

  • przebudowa polegająca...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »