Wybór formy opodatkowania: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Do 20 stycznia 2014 r. podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, a także ci, którzy osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, mogą zmienić dotychczas obowiązującą ich formę opodatkowania. Dla niektórych z nich korzystnym rozwiązaniem może być wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tę formę opodatkowania reguluje ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm., dalej: ustawa o ryczałcie).

Kto może wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Co do zasady tę formę opodatkowania może wybrać każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą. Możliwość ta nie dotyczy jednak tych podatników, którzy osiągnęli przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w roku poprzedzającym rok podatkowy w wysokości przekraczającej 150 000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150 000 euro (art. 6 ust. 4 ustawy o ryczałcie). Jeżeli zaś podatnik prowadził w poprzednim roku zarówno działalność indywidualną, jak i w formie spółki, wówczas – dla celów obliczenia limitu – przychody te nie są sumowane (art. 6 ust. 5 ustawy o ryczałcie).

Przeliczenia kwoty 150 000 euro na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. W dniu 1 października 2013 r. kurs ten wyniósł 4,2230 zł , co oznacza, że na 2014 r. limit 150 000 euro jest równy 633 450 zł.

Podatnik zamierzający wybrać ryczałt musi przeanalizować również treść art. 8 ustawy o ryczałcie, w którym enumeratywnie są wymienione sytuacje, w których podatnik nie ma prawa do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu. Na szczególną uwagę zasługuje art. 8 ust. 1 pkt 3 lit e ustawy o ryczałcie, zgodnie z którym z ryczałtu wyłącza fakt świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Warto podkreślić, że każdy podatnik osiągający przychody z tzw. prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze może wybrać opodatkowanie ryczałtem – i to bez względu na wysokość osiąganych przychodów oraz to, czy i w jakim zakresie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Co można odliczyć od przychodu

Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych jest przychód. Przychód ten można jednak obniżyć, poprzez odliczenie od niego:

  • straty, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym (czyli straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, poniesionej w ostatnich pięciu latach podatkowych),
  • wydatków określonych w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Wśród tych wydatków warto wskazać przede wszystkim: zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, wydatki na cele rehabilitacyjne, darowizny dokonane na określone w ustawie cele.

Co można odliczyć od podatku w formie ryczałtu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ryczałcie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »