WSA. Powtarzające się świadczenia na rzecz spółki bez zryczałtowanych kosztów

Koszty uzyskania przychodów ustalone jako 20% uzyskanego przychodu mogą być zastosowane przez podatników uzyskujących dochody z innych źródeł na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło. Zatem jednoznacznie dyspozycja art. 22 ust. 9 pkt ustawy i PIT nie dotyczy obowiązku świadczenia usług na rzecz spółki wynikającego z korporacyjnego stosunku uczestnictwa w spółce.

 

We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że jest właścicielem, wynoszącego 50%, udziału w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, nieprowadzącej działalności gospodarczej poza granicami Polski i nieposiadającej jakichkolwiek składników majątkowych poza granicami Polski. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych, konsultingowych oraz doradczych na rzecz klientów będących polskimi rezydentami podatkowymi. Spółka nie zatrudnia pracowników. Spółka współpracuje z podmiotami trzecimi, przedsiębiorcami będącymi podwykonawcami spółki w ramach świadczonych usług.

Podatnik posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest absolwentem dodatkowych kursów z zakresu rachunkowości oraz odbywa podyplomowe studia z zakresu prawa podatkowego. Posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje do świadczenia usług o zakresie tożsamym do usług świadczonych przez spółkę. W związku z tym wspólnicy spółki zamierzają obciążyć stanowiące własność podatnika udziały w spółce obowiązkiem do wykonywania na rzecz spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych na podstawie przepisu art. 176 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Należne podatnikowi wynagrodzenie za wykonane na rzecz spółki powtarzające się świadczenia niepieniężne miałoby być wypłacane nie częściej niż co miesiąc, z dołu, za świadczenia wykonane w uprzednim miesiącu kalendarzowym. Przysługiwałoby mu wynagrodzenie godzinowe w wysokości 150% minimalnego wynagrodzenia godzinowego określanego na podstawie odrębnym przepisów, wypłacane w oparciu o sporządzane przez podatnika i weryfikowane przez spółkę zestawienie godzin wykonywania świadczeń niepieniężnych z danego miesiąca kalendarzowego. Osiągane przychody z ww. tytułu stanowiłyby przychody z innych źródeł o których mowa w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 oraz art. 22 ust. 9 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.). Podatnik byłby jednocześnie podatnikiem i płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od tak osiągniętych przychodów - art. 44 ust. 1c u.p.d.o.f.

W uzupełnieniu wniosku podatnik wyjaśnił, że ustalony sposób wynagrodzenia za wykonanie usług na rzecz spółki nie oznacza, że zawarł ze spółką umowę zlecenia (art. 734 k.c...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »