WSA. Nieruchomość w zamian za dożywotnią rentę bez PIT

Regulacja wyrażona w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje zastosowanie jedynie w sytuacji zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 na podstawie umów zawierających cenę. W konsekwencji w przypadku umowy renty tak samo jak w przypadku umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 na zasadach, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

 

We wniosku o interpretację małżonkowie wyjaśnili, że we wrześniu 2002 r. nabyli prawo użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności niemieszkalnych budynków i budowli oraz urządzeń posadowionych na powołanym gruncie, a następnie w kwietniu 2004 r. nabyli prawo własności sąsiedniej działki celem powiększenia działki nabytej w 2002 r. Żona wykorzystywała wskazane nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W luty 2021 r. zaprzestano wykonywania tej działalności, przy czym w marca 2021 r. doszło do wykreślenia wpisu w CEIDG. Obecnie mąż, który nie prowadzi działalności gospodarczej, wydzierżawia powołane nieruchomości i uiszcza zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych i VAT.

Małżonkowie w najbliższym czasie planują umową renty odpłatnej przenieść prawo użytkowania wieczystego działek na syna w zamian za dożywotnią miesięczną rentę, płatną z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca. Renta będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS. Waloryzacja będzie dokonywana od marca każdego kolejnego roku obowiązywania umowy poprzez zmianę obowiązującej stawki renty o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Umowa renty, z uwagi na jej charakter, nie będzie zawierała elementu w postaci ceny nieruchomości, niemniej zostanie podana wartość rynkowa na potrzeby ustalenia wynagrodzenia notariusza.

Biorąc pod uwagę powyższe małżonkowie we wniosku o interpretację zapytali:

  1. czy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki w ramach umowy renty odpłatnej skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty podatku dochodowego,
  2. czy otrzymanie renty (miesięcznego wynagrodzenia) z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego wskazanych działek w ramach umowy renty skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty podatku dochodowego,
  3. czy otrzymanie renty (miesięcznego wynagrodzenia) z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego wskazanych działek w ramach umowy renty po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żona zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej, skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

W ocenie małżonków dochód uzyskany ze zbycia w ramach umowy renty pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że odpłatne zbycie nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, wykorzystywanej w działalności gospodarczej przez jednego z nich stanowi w całości przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej u tego małżonka, który wykorzystywał faktycznie nieruchomość dla celów tej działalności. W konsekwencji planowane zbycie stanowić będzie przychód żony ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. W jego ocenie przychód należy określić w oparciu o wartość rynkową nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego, które zostały zbyte. Przychód ten powstanie w momencie odpłatnego zbycia. Późniejsza wypłata comiesięcznych rent będzie neutralna podatkowo.

 

 

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który uchylił interpretację Dyrektora KIS:

W ocenie WSA dokonując wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. ustalania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości należy odwołać się do -->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »