WSA. Kiedy można nałożyć dodatkową sankcję VAT?

Art. 112b ust. 3 pkt 3 w związku z art. 112b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący ponoszenia przez osobę fizyczną odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe odnosi się do samego zagrożenia odpowiedzialnością karno skarbową, abstrakcyjnego podlegania tej odpowiedzialności, a nie tylko do uprzedniego nie poniesienia tej odpowiedzialności w sposób konkretny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie w sprawie prawidłowości rozliczenia przedsiębiorcy z tytułu podatku od towarów i usług za styczeń 2017 r., określił wysokość podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za luty 2017 r. i za marzec 2017 r. oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie stanowiące 30% kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku za luty i za marzec 2017 r. Z uzasadnienia ww. decyzji wynikało, że przedsiębiorca w lutym i marcu 2017 r. nie dokonał wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do kontrahenta K. z siedzibą w Kanadzie.

W związku z powyższym przedsiębiorca złożył korekty deklaracji VAT-7 za luty i marzec 2017r. i wykazał dostawy towarów do K. jako eksportu ze stawką podatku 0%. Organ podatkowy stwierdził jednak, że do ww. transakcji należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla sprzedaży danego towaru na terytorium kraju, tj. 23%. Co potwierdził następnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W skardze przedsiębiorca zarzucił naruszenie m.in. art. 112b ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.) poprzez ustalenie w stosunku do niego dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% zobowiązania podatkowego.

Zdaniem przedsiębiorcy, konstrukcja przepisu art. 112b ust. 3 pkt 3 u.p.t.u. zakłada, że organ nakładający na podatnika - osobę fizyczną sankcję, o której mowa, musi dokonać ustalenia, czy osoba ta może podlegać - za ten sam czyn - abstrakcyjnie ujętej odpowiedzialności wynikającej z Kodeksu karnego skarbowego (dalej: K.k.s.). Nie chodzi bowiem o sytuację, w której osoba ta poniosła już odpowiedzialność karną skarbową, ale o to, że znajduje się wśród adresatów określonej normy K.k.s. Jeśli więc zgodnie z oceną naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego osoba taka kwalifikowałaby się do objęcia jej odpowiedzialnością za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe wówczas sankcja, o której mowa w art. 112b ust. 1, nie będzie w ogóle mogła zostać zastosowana. Tym samym należy uznać, że omawiany przepis odnosi się jedynie do abstrakcyjnej możliwości odpowiedzialności danej osoby fizycznej za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe za ten sam czyn. W konsekwencji tak sformułowany przepis oznacza, że w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, który może ponieść odpowiedzialność określoną w K.k.s. omawiana sankcja w ogóle nie znajdzie zastosowania.

WSA zgodził się z przedsiębiorcą.

Sąd stwierdził, że niedopuszczalne jest kumulowanie odpowiedzialności sankcyjnej z art. 112b u.p.t.u. oraz odpowiedzialności karno skarbowej. W przepisie art. 112b ust. 3 pkt 3 u.p.t.u. podjęto próbę uregulowania nakładania sankcji na osoby fizyczne wykluczając z jej zakresu osoby fizyczne, "które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe".

Jak odnotował WSA, w art. 112b ust. 3 pkt 3 u.p.t.u. ustawodawca posługuje się wyrazem "ponosi" odpowiedzialność a nie "podlega" odpowiedzialności, jednak na gruncie prawa karnego i karnego skarbowego należy oba te pojęcia rozumieć synonimicznie; Kodeks karny skarbowy w istocie nie posługuje się pojęciem "ponoszenia" odpowiedzialności. Jak argument natury systemowej należy przywołać treść art. 198 Konstytucji RP, który stanowi właśnie o "ponoszeniu" odpowiedzialności konstytucyjnej, co należy rozumieć jako odpowiedzialność abstrakcyjną, tożsamą z podleganiem tej odpowiedzialności. Wykładnia art. 112b ust. 3 pkt 3 u.p.t.u. musi być też powiązana z odpowiednimi p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »