WSA. Fikcja doręczenia: Przesyłka ma być dwukrotnie awizowana

Dwukrotne awizowanie przesyłki jest bezwzględną przesłanką prawidłowości doręczenia. Korespondencję uważa się za doręczoną wraz z upływem czternastodniowego terminu od dnia pierwszej próby doręczenia, jednakże zastosowanie art. 150 § 4 Ordynacji podatkowej musi poprzedzać powtórne zawiadomienie adresata o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego określił podatnikowi za wrzesień, listopad i grudzień 2014 r. zobowiązanie podatkowe w miejsce nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek podatkowy/do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy bądź nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości innej od zadeklarowanej. Ponadto określono podatek do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W treści powyższej decyzji podatnik został pouczony - zgodnie z art. 210 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej - o przysługującym prawie i terminie do wniesienia odwołania od decyzji. W myśl przepisu art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie od ww. decyzji podatnik wniósł w dniu 30 listopada 2020 r. (data nadania na poczcie). Natomiast w dniu 18 grudnia 2020 r. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienie odwołania.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania. W uzasadnieniach organ podkreślił, iż decyzja organu I instancji została doręczona w trybie zastępczym, uregulowanym w art. 150 Ordynacji podatkowej, w dniu 6 listopada 2020 r., a zatem termin do wniesienia odwołania przypadał na 20 listopada 2020 r. Skoro zatem odwołanie od ww. decyzji podatnik wniósł w dniu 30 listopada 2020 r., to nastąpiło to po upływie 14 dniowego terminu do wniesienia odwołania. Ponadto organ wskazał, że podatnik ponosi winę w niezachowaniu terminu, gdyż pomimo doręczenia zastępczego mógł dowiedzieć się o wydaniu decyzji, w szczególności w dniu 16 listopada 2020 r. upoważnił żonę do jej odbioru i de facto odebrał kopie decyzji. Stąd wniosek o przywrócenie terminu złożono po terminie.

Sprawa trafiła...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »