Wpływ pandemii na przygotowanie sprawozdania finansowego

Stale trwająca pandemia COVID-19 może być zdarzeniem istotnym dla działalności jednostki z punktu widzenia sporządzenia sprawozdania finansowego, nawet jeżeli nie wywołała bezpośredniego, znaczącego wpływu na jego wyniki finansowe. Ograniczenia i obostrzenia wymagają ciągłego dostosowywania różnego rodzaju procesów, co z kolei powoduje, że sytuacja epidemiczna powinna mieć odzwierciedlenie w treści sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności. W tym celu Komitet Standardów Rachunkowości, działający przy Ministrze Finansów opublikował swoje zalecenia w tym temacie. Dokument dotyczy odpowiedniego przygotowania rocznego sprawozdania finansowego, a na jego ostatnich stronach znalazło się kilka uwag dotyczących treści sprawozdań z działalności w dobie COVID-19.

Do najbardziej istotnych kwestii okresowego raportowania jednostki niewątpliwie należy założenie kontynuacji działalności. W obecnej sytuacji panującej pandemii i nieprzewidywalności rozwoju sytuacji taka ocena może utrudniona. Co do zasady ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności jest przeprowadzana na dzień publikacji sprawozdania. Przy ocenie nie da się jednak przewidzieć przyszłości, ale dla uzyskania zasadnej pewności jest określenie kondycji finansowej jednostki na dany moment.

Szczegółowe oraz dokładne przeprowadzenie oceny zasadności kontynuowania działalności lub jej braku, jest szczególnie ważne w okresie pandemii. W szczególności biorąc pod uwagę dużą liczbę branż, które negatywnie odczuły jej wystąpienie w roku ubiegłym czy też odczuwa skutki te stopniowo przez cały czas. Najlepszym przykładem tutaj będą kina – które konsekwentnie od długiego czasu notują istotne spadki przychodów wskutek ciągle obowiązujących obostrzeń. Do analizy poza danymi historycznymi należy wziąć pod uwagę zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym i dalszy rozwój pandemii oraz obostrzeń, które mogą istotnie wpłynąć na prowadzoną przez jednostki działalność. Kierownik jednostki dokonując tej oceny, powinien przeprowadzić analizę ryzyka szczególnie pod kątem operacyjnym, finansowym, ale również zdiagnozować wszystkie obszary, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Jeżeli jednostka uzna, że istnieje ryzyko braku kontynuacji działalności, wówczas zobowiązana jest do ujawnienia stosownych informacji oraz komentarzy w sprawozdaniu finansowym. Należy pamiętać, że przy założeniu ewentualnego braku zdolności do kontynuacji działalności - jednostka powinna sporządzając sprawozdanie zastosować inne reguły sprawozdawcze.

Kierownictwo danej jednostki zobowiązane jest do dokonania oceny, czy pandemia powoduje, że istnieją przesłanki co do zdolności jednostki do kontynuowania oraz czy założenie kontynuacji działalności jest nadal odpowiednie jako podstawa do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki.

Wynikiem tej oceny będzie skutkowało wprowadzeniem korekt do sprawozdania finansowego (w sytuacji braku kontynuacji działalności) lub wprowadzenie stosownych ujawnień w sprawozdaniu finansowym.

W myśl art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości (dalej: UoR) – przyjęcie założenia kontynuacji działalności zakłada, że:

(...) jednostka będzi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »