Wpis w dowodzie rejestracyjnym decyduje o pełnym odliczeniu VAT

Do momentu, kiedy podatnik uzyska odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym, potwierdzającą wykonanie dodatkowego badania technicznego, stwierdzającego spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy o VAT, nie przysługuje prawo do odliczenia 100%, a jedynie 50% kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych, nabycia paliwa oraz innych zakupów dotyczących eksploatacji. Prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przysługuje dopiero od dnia, w którym podatnik uzyska zaświadczenie i adnotację o spełnieniu tych wymagań.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2019 r. (data wpływu dnia 24 stycznia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, które w dowodzie rejestracyjnym nie mają adnotacji VAT-1a – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, które w dowodzie rejestracyjnym nie mają adnotacji VAT-1a.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług budowlanych. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach działalności w 2015 r. Wnioskodawca zawarł umowę na leasing operacyjny, której przedmiotem były dwa samochody – XXX VAN. Przy wydaniu przedmiotu umowy samochodów Wnioskodawca otrzymał dowody rejestracyjne czasowe. Po okresie 30 dni Wnioskodawca miał obowiązek przeprowadzić badanie techniczne pojazdów, ponieważ ładowność samochodów była do 3,5 t. W czerwcu 2015 r. Wnioskodawca otrzymał zaświadczenie, że samochody odpowiadają dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla VAT-1a i spełniają wymogi zgodnie z ustawą o podatku VAT, które dają prawo do odliczenia całkowitego podatku naliczonego od rat leasingowych, paliwa, i innych zakupów dotyczących eksploatacji pojazdów. Samochody wykorzystywane są tylko w działalności gospodarczej. Zaświadczenia zostały dostarczone do firmy XXX celem wymiany dowodu rejestracyjnego czasowego na „twardy” z wpisem VAT-1a. Ponieważ Wnioskodawca nie mógł dokonać tego obowiązku osobiście, gdyż nie posiadał kart pojazdów, które znajdowały się u właściciela pojazdów, dowód został wydany, ale bez wpisu VAT-1a. Brak wpisu Wnioskodawca zauważył dopiero w październiku 2018 r., co zaraz uzupełnił (19 października 2018 r.). Samochody były już własnością firmy – wykup w maju 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z brakiem adnotacji VAT-1a Wnioskodawca miał prawo odliczać podatek naliczony w całości od rat leasingowych, wykupu oraz zakupu paliwa i innych zakupów dotyczących eksploatacji?

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnił wszystkie obowiązki, które spoczywały po stronie Wnioskodawcy, tj. dokonał dodatkowego badania technicznego, pojazdów i przekazał do właściciela pojazdów (leasing operacyjny) XXX, celem otrzymania dowodu rejestracyjnego z wpisem. Pojazdy samochodowe posiadały cechy określone przepisami i to powinno decydować o możliwości odliczenia w pełnej wysokości, a nie brak samego wpisu – VAT-1a. Niedopełnienie tej czynności nie było zależne od Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przywołany przepis art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odlicz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »