Wpis do KRS - opóźnienia są, ale mają się zmniejszać

Zasadą jest, że wniosek o wpis do rejestru sąd rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Szczególną sytuacją jest złożenie drogą elektroniczną wniosku o wpis do rejestru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Wówczas sąd rejestrowy rozpoznaje wniosek w terminie jednego dnia od daty jego wpływu. Jeżeli jednak rozpoznanie wniosku (także złożonego drogą elektroniczną) wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych.

Interpelacja nr 20669 do ministra sprawiedliwości w sprawie długiego oczekiwania na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Szanowny Panie Ministrze!

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego ma gwarantować pewność obrotu, ale obecnie jest to fikcją. Wszystko przez przeciągające się procedury. Na rejestrację spółki kapitałowej można czekać nawet pół roku.

Sędziowie zajmujący się wpisami do KRS są tak przeciążeni obowiązkami, że na zwykłą rejestrację spółki w wielu miastach czeka się kwartał. Wystarczy zwykły błąd we wniosku, by wszystko wydłużyło się dwukrotnie.

Eksperci wskazują, że duże opóźnienie we wpisach do KRS powoduje, że sprawdzenie danych w KRS nie gwarantuje, że są one jeszcze aktualne, np. czy dana osoba nadal jest prezesem spółki.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców proponuje, by wpisami do KRS zajmowali się urzędnicy bankowi, z którymi państwo podpisywałoby odpowiednie umowy. Czy takie rozwiązanie będzie rozpatrywane?

2. Jak wspomóc działalność sądów rejestrowych, aby skrócić czas oczekiwania na wpisy do rejestru?

Z poważaniem

Małgorzata Pępek, 08-03-2018

Odpowiedź na interpelację nr 20669 w sprawie długiego oczekiwania na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Małgorzaty Pępek nr 20669 w sprawie długiego oczekiwania na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Tytułem wstępu należy wskazać, że zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) zasadą jest, że wniosek o wpis do rejestru sąd rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Szczególną sytuacją jest złożenie drogą elektroniczną wniosku o wpis do rejestru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Wówczas sąd rejestrowy rozpoznaje wniosek w terminie jednego dnia od daty jego wpływu. Jeżeli jednak rozpoznanie wniosku (także złożonego drogą elektroniczną) wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

W 2017 r. średni czas trwania postępowania w sprawach rejestrowych [1] był dłuższy niż 7 dni i przedstawiał się następująco (dane w dniach):

1. o rejestrację (pierwszy wpis):

a) w rejestrze przedsiębiorców - 13,0

b) w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej - 33,2

2. o zmiany w rejestrach - w tym sprawy o wykreślenia podmiotów z rejestru:

a) w rejestrze przedsiębiorców - 39,5

b) w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej - 39,7

Z danych tych wynika, że przedsiębiorcy oczekują średnio w kraju na pierwszy wpis do rejestru 13 dni, a na wpis zmian do rejestru nieco ponad miesiąc (39,5 dni).

Są oczywiście sytuacje, gdy czas ten jest znacznie dłuższy. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne: niewystarczająca do zwiększającego się corocznie wpływu spraw obsada urzędnicza i orzecznicza poszczególnych wydziałów gospodarczych Krajowego Rejestru...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »