Wartość początkowa środka trwałego w oparciu o wycenę biegłego

Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez wycenę dokonaną przez podatnika lub przez biegłego dotyczy jedynie przypadków, w których środek trwały odpowiednio został nabyty przed dniem założenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz brak jest możliwości ustalenia tej wartości (w przypadku nabycia) lub w przypadku, gdy został wytworzony przez podatnika we własnym zakresie. Przepis art. 22g ust. 9 ustawy o PIT nie może służyć podnoszeniu rynkowej wartości nieruchomości dzięki odwołaniu się do ich aktualnych cen na rynku nieruchomości.

 

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca prowadzący jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, który rozlicza się podatkiem liniowym. W roku 2017 i 2019 zakupił trzy używane nieruchomości w celu wyremontowania ich i przeznaczenia na wynajem lokali usługowych. Wszystkie lokale zostały nabyte w ramach licytacji dokonanej przez komornika - przez co ich początkowa wartość została znacznie zaniżona w porównaniu do wartości rynkowej. Budynki zostały wprowadzone do środków trwałych i amortyzowane od momentu ich nabycia. Od początku została zastosowana 10% stawka amortyzacji. W ciągu kolejnych lat przeszły remonty, które w większości miały na celu przywrócenie ich pierwotnego stanu technicznego i zdolności użytkowej, naprawę i wymianę zużytych elementów, miały one charakter odtworzeniowy, przywracający pierwotną wartość użytkową i nie zmieniający jego charakteru, w związku z czym wydatki w tym zakresie zostały wliczone do kosztów uzyskania przychodów. W chwili obecnej okolica, w której znajdują się lokale została rozbudowana, otworzyły się nowe firmy, została poprawiona infrastruktura drogowa, w związku z czym wartość lokalnych nieruchomości jest dużo wyższa niż w momencie, kiedy nabyte zostały budynki. Aktualnie lokale we wszystkich budynkach są wynajmowane. W związku z tym, że obecnie wartość tych budynków jest dużo wyższa niż w momencie ich nabycia, przedsiębiorca ponownie wycenił wartość obu nieruchomości - wyceny tej dokonała firma zajmująca się wyceną nieruchomości. Otrzymał operaty szacunkowe wartości odtworzeniowej budynku.

W związku z powyższym przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy jest możliwe ustalenie nowych wartości miesięcznych amortyzacji dla tych budynków z uwzględnieniem ich wyższej wartości wykazanej w operatach szacunkowych oraz czy po dokonaniu nowej wyceny i doszacowaniu nieruchomości będzie możliwe dokonywanie odliczeń amortyzacji wynikłej z różnicy między amortyzacją dokonaną a wynikającą z nowo oszacowanej wartości budynków. Jego zdaniem, w związku z tym, że cena nabycia nieruchomości była bardzo zaniżona i że obecnie takie nieruchomości mają wyższą wartość rynkową, ich ponowna wycena i zastosowanie wyższych miesięcznych odpisów amortyzacyjnych jest zasadne.

 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określa art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ust. 2-18 uważa się w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia, a jeżeli były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie były wcześniej amortyzowane - cenę ich nabycia, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

W myśl art. 22g ust. 1 pkt 2 tejże ustawy w razie wytworzenia we własnym zakresie za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się koszt wytworzenia.

Zgodnie z art. 22g ust. 3 ww. ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »