Vatowiec otrzymuje w darowiźnie przedsiębiorstwo

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego umowa darowizny polega na tym, iż darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Czynność darczyńcy uznać można za noszącą cechy tego rodzaju działania o ile są w niej znamiona zobowiązania, a więc zostanie złożone oświadczenie o przekazaniu darowizny a z drugiej strony obdarowany składa oświadczenie o jej przyjęciu. Elementem koniecznym do uznania świadczenia za darowiznę jest brak odpłatności świadczenia. A jest ono nieodpłatne gdy obdarowany nie daje nic w zamian za przysporzenie oraz nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia na rzecz darczyńcy w przyszłości. Cel darowizny to wyłącznie chęć dokonania przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony.

Co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług oznacza sprzedaż, której istotą w przypadku towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel.

W myśl natomiast art. 6 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jej przepisów nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zbycie ma znaczenie bliskie pojęciu dostawa. Obejmuje ono zatem czynności przenoszące prawo do rozporządzania przedmiotem jak właściciel. Mogą być nimi np. sprzedaż, zamiana, darowizna.

Definicja pojęcia przedsiębiorstwo nie znajduje się w ustawie o VAT. Należy sięgnąć do art. 551 KC. Przepis ten mówi, iż przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności obejmuje ono:

 • nazwę,
 • własność nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z nich wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, zgodnie z art. 552 KC, obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej lub z przepisów szczególnych.

Z definicji powyższej wynika, że przedsiębiorstwo stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych będących ze sobą w relacjach, dzięki którym jest on zdolny do realizacji działalności gospodarczej. Ponadto, aby zbycie przedsiębiorstwa mogło znajdować się poza działanie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »