VAT: Uzgodnienie warunków korekty w umowie pomiędzy kontrahentami

W przypadku gdy umowy zawierane z kontrahentami będą zawierać uzgodnienia regulujące warunki obniżenia podstawy opodatkowania świadczonych usług należy uznać, że stanowić będą one dokumentację, o której mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Posiadanie tej dokumentacji będzie uprawniać do obniżenia podstawy opodatkowania w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, przy założeniu spełnienia warunków uzgodnienia przed jej wystawieniem.

 

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że umowy zawierane z kontrahentami zawierają postanowienia, na mocy których jest zobowiązana po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przedstawiać kontrahentom protokół odbioru dotyczący świadczonych usług w miesiącu poprzedzającym obejmującym dany protokół odbioru. Kontrahenci na podstawie umowy mają prawo do żądania wyjaśnienia treści protokołu oraz usuwania znajdujących się w nim nieprawidłowości. W związku z prowadzoną działalnością mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy wystawiony protokół będzie zawierać nieprawidłowości, co będzie wiązało się z koniecznością wystawienia faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania wykazaną na fakturze.

Spółka zamierza zawierać w umowach z kontrahentami postanowienia, które będą regulować warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla świadczenia usług określonych w fakturze wystawianej za dany okres rozliczeniowy. Na mocy tych postanowień spółka będzie uprawniona do dokonywania korekt, bez konieczności dodatkowego uzgodnienia treści korekty z danym kontrahentem. Uzgodnienie i udokumentowanie treści faktury korygującej in minus będzie odbywało się między stronami już na etapie umowy, zaś faktury będą wystawiane w sposób zautomatyzowany, po zaistnieniu okoliczności faktycznych określonych w treści uzgodnienia bez podejmowania dodatkowych ustaleń między stronami umowy.

Wątpliwości spółki dotyczą uznania, czy ww. udokumentowanie treści uzgodnienia w umowie stanowi uzgodnienie, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, wystarczające dla uznania, że prawo do obniżenia podstawy opodatkowania powstaje w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiona została faktura korygująca, w przypadku spełnienia warunków uzgodnienia przed jej wystawieniem.

 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych.

Z uregulowań zawartych w art. 29a ust. 13 w zw. z art. 29a ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług wynika natomiast, że podatnik będzie miał prawo dokonać obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego już za okres r...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »