VAT przy sprzedaży firmowego samochodu osobowego 

Prowadzący działalność gospodarczą, będący zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, przy zakupie samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych ma prawo do odliczenia 50% VAT wykazanego na fakturze zakupu. Natomiast 50% nieodliczonego podatku VAT zwiększa wartość początkową samochodu do celów amortyzacji. Z kolei przy sprzedaży takiego pojazdu należy odprowadzić nie tak jak przy zakupie 50% VAT a 100% VAT od jego wartości. Stanowi to niespójność i brak konsekwencji prawodawcy?

Zapytanie nr 161 do ministra finansów w sprawie podatku VAT

Szanowny Panie Ministrze,

chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na problem, z którym zwróciła się do mojego biura poselskiego osoba prowadząca biuro rachunkowe, a który jak wskazuje jej praktyka zawodowa, dotyka większości osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zainteresowana słusznie wskazuje, że prowadzący działalność gospodarczą, będący zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, przy zakupie samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych ma prawo do odliczenia 50% VAT wykazanego na fakturze zakupu. Natomiast 50% nieodliczonego podatku VAT zwiększa wartość początkową samochodu do celów amortyzacji. Z kolei przy sprzedaży takiego pojazdu należy odprowadzić nie tak jak przy zakupie 50% VAT a 100% VAT od jego wartości. W ocenie zainteresowanej stanowi to niespójność i brak konsekwencji prawodawcy w zakresie przepisów dotyczących rozliczania podatku VAT.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie jest stanowisko resortu finansów wobec przedstawionego problemu?
  2. Czy resort finansów zamierza wprowadzić zmiany przepisów w przedmiotowym zakresie?

Poseł Jerzy Małecki

15 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 161 w sprawie podatku VAT

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z przekazanym przez Kancelarię Sejmu zapytaniem nr 161 z dnia 22 stycznia 2020 r. Pana Posła Jerzego Małeckiego, w sprawie przedstawienia przez resort finansów stanowiska, oraz ewentualnej informacji na temat decyzji o zmianach legislacyjnych, w zakresie problemu wskazanego przez osobę prowadzącą biuro rachunkowe, który polega na konieczności odprowadzania przy sprzedaży pojazdu samochodowego 100% VAT od jego wartości (nie tak jak przy zakupie 50% VAT) biorąc pod uwagę, że 50% nieodliczonego podatku VAT zwiększa wartość początkową samochodu do celów amortyzacji, uprzejmie informuję.

System podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, iż państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepisów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. Oznacza to, że regulacje przyjęte w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług1, zwanej dalej „ustawą o VAT” muszą być zgodne w szczególności z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej2, zwanej dalej „dyrektywą VAT”.

W pierwszej kolejności wskażę, że rozwiązania tego rodzaju jak wprowadzone w Polsce dotyczące ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do samochodów osobowych funkcjonują również na gruncie regulacji niektórych innych państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Węgry3).

Podstawę prawną takich działań stanowią decyzje derogacyjne wydane na podstawie art. 395 dyrektywy VAT lub ograniczenia zachowane przez państwa członkowskie na podstawie tzw. klauzuli stand still wyrażonej w art. 176 dyrektywy VAT4.

W przypadku Polski jest to skorzystanie z klauzuli stand still, co oznacza, że Polska zachowała niektóre rozwiązania w zakresie ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego funkcjonujące przed przystąpieniem do Unii Europejskiej - jednocześnie częściowo je zawężając na korzyść podatników5.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. na mocy decyzji wykonawczej Rady 2013/805/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. Rada UE upoważniła Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy VAT6 w związku z wprowadzeniem przez Polskę regulacji w zakresie odliczenia 50% kwoty podatku wynikającego m.in. z faktury otrzymanej przez podatnika dokumentującej wydatki związane z pojazdem samochodowym wykorzystywanym prywatnie i służbowo.

Obecnie obowiązuje w tym zakresie decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/1594 z dnia 24 września 2019 r.7 upoważniająca Polskę do dalszego stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust.1 lit. a) i art. 168 dyrektywy VAT do dnia 31 grudnia 2022 r.

Stosownie do art. 26 ust. 1 lit. a dyrektywy VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się użycie towarów stanowiących część majątku przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników lub, bardziej ogólnie, do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa, w przypadkach kiedy VAT od takich towarów podlegał w całości lub w części odliczeniu.

Wyrażone w ww. decyzjach wykonawczych Rady odstępstwo od wymogu określonego w art. 26 ust. 1 lit. a dyrektywy VAT jest konieczne w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku ograniczenia prawa do odliczania VAT do 50% kwoty podatku wynikającego m.in. z faktury otrzymanej przez podatnika dokumentującej wydatki związane z pojazdem samochodowym wykorzystywanym prywatnie i służbowo.

Wprowadzone środki stanowiące odstępstwo są uzasadnione potrzebą uproszczenia procedury poboru podatku VAT i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania poprzez niewłaściwe prowadzen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »