VAT przy najmie lokali na cele turystyczne

Pytanie: Czy wynajem apartamentów firmie zajmującej się kompleksowo wynajmem lokali na cele turystyczne podlega opodatkowaniu stawką podstawową podatku od towarów i usług tj.; 23%? Czy w przypadku samodzielnego wynajmowania posiadanych lokali turystom przychody z tego tytułu będą podlegały opodatkowaniu wg stawki 8% podatku od towarów i usług? Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem przedmiotowych lokali od dewelopera, wykonanych prac wykończeniowych oraz umeblowania i wyposażenia lokalu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2019 r. (data wpływu 16 lipca 2019 r.), uzupełnionym w dniu 29 sierpnia 2019 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania planowanych usług najmu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem lokali, ich wykończeniem, umeblowaniem i wyposażeniem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 29 sierpnia 2019 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania planowanych usług najmu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem lokali, ich wykończeniem, umeblowaniem i wyposażeniem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r.

W drugim kwartale 2020 r. Wnioskodawca zamierza nabyć wraz małżonką do majątku wspólnego cztery lokale mieszkalne (apartament) w stanie deweloperskim, które po wykończeniu i umeblowaniu zostaną przeznaczone pod wynajem krótkoterminowy. Na chwilę obecną Wnioskodawca nosi się z zamiarem wynajęcia tych lokali firmie zajmującej się tymi usługami w sposób kompleksowy, tj.: przygotowaniem lokali, szukaniem klientów i rozliczaniem się z nimi oraz sprzątaniem. Stosowna umowa zostanie zawarta prawdopodobnie na dłuższy okres - roku. Zawarta umowa będzie wykluczała dalsze wynajmowanie tych lokali na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym dnia 1 maja 2019 r. Wnioskodawca złożył zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. Na chwilę obecną nie dokonał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Dokonując rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług Wnioskodawca złożył Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o prowadzeniu działalności nierejestrowej. Działalność gospodarczą Wnioskodawca zamierza zarejestrować w momencie gdy mieszkania będą przygotowane do wynajmu i uzyska przychody w wysokości wykluczającej prowadzenie działalności nierejestrowanej.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że planowane usługi krótkotrwałego zakwaterowania świadczone na rzecz turystów będą sklasyfikowane według PKWiU w następujący sposób:

 1. w przypadku wynajmu lokali firmie zajmującej się profesjonalnym ich wynajmowaniem na cele turystyczne mamy do czynienia z usługami wynajmu nieruchomości na własny rachunek sklasyfikowanymi wg PKWiU 68.20.11, które to usługi podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%,
 2. samodzielne wynajmowanie posiadanych lokali na cele turystyczne należy zakwalifikować jako świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania wg symbolu PKWiU 55.20.19 i jako wymienione w pozycji 163 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług korzystają z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy wynajem apartamentów firmie zajmującej się kompleksowo wynajmem lokali na cele turystyczne podlega opodatkowaniu stawką podstawową podatku od towarów i usług tj.; 23%?
 2. Czy w przypadku samodzielnego wynajmowania posiadanych lokali turystom przychody z tego tytułu będą podlegały opodatkowaniu wg stawki 8% podatku od towarów i usług?
 3. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem przedmiotowych lokali od dewelopera, wykonanych prac wykończeniowych oraz umeblowania i wyposażenia lokalu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przypadku wynajmu lokali firmie zajmującej się profesjonalnym ich wynajmowaniem na cele turystyczne mamy do czynienia z usługami wynajmu nieruchomości na własny rachunek sklasyfikowanymi wg symbolu PKWiU 68.20.11, które to usługi podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

Samodzielne wynajmowanie posiadanych lokali na cele turystyczne należy zakwalifikować jako świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania wg symbolu PKWiU 55.20.19 i jako wymienione w pozycji 163 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług korzystają z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Z uwagi na fakt, że dokonane nabycie lokali, ich wykończenie oraz wyposażenie związane będzie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych faktur z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym, wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści uzupełnienia wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Należy wskazać, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczeniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych. Tutejszy organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego.

Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano na podstawie grupowań PKWiU wskazanych przez Zainteresowanego we wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego w zdarzeniu przyszłym (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionej we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676)...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »