VAT. Podstawa opodatkowania przy przekazaniu lokalu na cele osobiste

Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabył nieruchomość stanowiącą działkę terenów mieszkaniowych. Na tej działce Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wybudował budynek mieszkalny wolnostojący jednorodzinny dwulokalowy. Wnioskodawca podjął decyzję o przekazaniu jednego z lokali na cele prywatne. Jak prawidłowo powinna być ustalona podstawa opodatkowania na fakturze wewnętrznej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla przekazania lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie na cele prywatne Wnioskodawcy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla przekazania lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie na cele prywatne Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 09.05.2003 r. w przeważającej części wg PKD 4120Z - roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

W roku 2013 Wnioskodawca nabył nieruchomość stanowiącą działkę terenów mieszkaniowych obszaru 0,0965 ha położoną w przy ul. Na przedmiotowej działce Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wybudował przyjęty do użytkowania dnia 27.10.2014 r. budynek mieszkalny wolnostojący jednorodzinny dwulokalowy, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z podziałem w układzie pionowym, w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne oraz pomieszczenia przynależne do nich - garaże. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 275,88 m 2.

W dniu 19.12.2014 r. (Akt notarialny Nr) została ustanowiona odrębna własność lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 119,76 m2 wraz z garażem o pow. 18,18 m2 i jego sprzedaż. Lokal nr 2 był również przeznaczony do sprzedaży. Jednak w roku 2015 Wnioskodawca podjął decyzję o przekazaniu lokalu nr 2 na cele prywatne. W związku z tym w m-cu wrzesień 2015 roku Wnioskodawca wystawił fakturę wewnętrzną dokumentującą przekazanie lokalu nr 2 na cele prywatne. Faktura wewnętrzna została wystawiona na kwotę netto 265 557,91 zł. Vat należny 21 244, 63 zł, wartość brutto 286 802,54 zł. Podstawa opodatkowania określona została w wysokości kosztu wytworzenia lokalu nr 2 przekazanego na cele osobiste pomniejszonego o podatek VAT.

Przedsiębiorca zliczył wszystkie koszty (faktury zakupu za okres budowy), od których przysługiwało mu odliczenie w całości lub w części podatku VAT naliczonego, co dało kwotę brutto 286 802,55 zł.

Następnie z kwoty tej wyodrębniono kwotę podatku VAT w wysokości 8% co dało kwotę netto 265 557,91 zł i Vat należny 21 244, 63 zł.

Ustalając podstawę opodatkowania Wnioskodawca nie uwzględnił w niej kosztów/zakupów od których nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT. Takim wydatkiem był zakup działki na podstawie aktu notarialnego z dnia 30.06.2013 r., na której została wybudowana ww. nieruchomość.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na fakturze wewnętrznej prawidłowo została ustalona podstawa opodatkowania przekazania lokalu na cele prywatne o którym mowa we wniosku?

Zdaniem Wnioskodawcy Wnioskodawca uważa, że prawidłowo ustalił podstawę opodatkowania przekazania lokalu o którym mowa we wniosku na cele prywatne. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jak wynika z art. 7 ust. 2 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny

jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazania oraz darowizny wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym, niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »