VAT od wydatków na reprezentację jako koszt podatkowy

Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczać wartość podatku od towarów i usług związanego z zakupami towarów i usług wykorzystywanych na cele reprezentacji i w celu świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT (dotyczy to wydatków związanych z organizowaniem uroczystości o okazałym charakterze, spotkań biznesowych - np. usługi gastronomiczne, zakup żywności, napojów w tym alkoholowych, oprawa artystyczna spotkania) - w poczet kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 13 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości podatku od towarów i usług związanego z zakupami towarów i usług wykorzystywanych na cele reprezentacji i w celu świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości podatku od towarów i usług związanego z zakupami towarów i usług wykorzystywanych na cele reprezentacji i w celu świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 21 stycznia 2015 r., nr IPTPB3/423-398/14-2/GG, doręczonym w dniu 23 stycznia 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 30 stycznia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 28 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

U Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - (dalej Spółka) - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń majątkowych. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Wydatki poniesione na cele reprezentacji (zarówno kwotę podatku od towarów i usług jak i wartość netto kosztu) Spółka wyłącza z kosztów uzyskania przychodów.

Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od ww. wydatków, ponieważ służą one świadczeniu usług zwolnionych od podatku od towarów i usług (usług ubezpieczeniowych – zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm. – dalej ustawy o VAT).

Spółka chce w przyszłości zaliczać wartość podatku od towarów i usług związanego z zakupami towarów i usług wykorzystywanych na cele reprezentacji w poczet kosztów uzyskania przychodów. Podatek VAT naliczony z tytułu zakupu usług i towarów na cele reprezentacji nie powiększa wartości początkowej środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że: obecnie Spółka wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki (w kwocie netto plus VAT) poniesione na cele reprezentacji związane między innymi z organizowaniem uroczystości o okazałym charakterze, spotkaniami biznesowymi (np. usługi gastronomiczne, zakup żywności, napojów w tym alkoholowych, oprawa artystyczna spotkania), ze względu na art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który to przepis nie uznaje za koszty uzyskania przychodów wydatków o charakterze reprezentacyjnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Spółka w przyszłości ma prawo zaliczać wartość podatku od towarów i usług związanego z zakupami towarów i usług wykorzystywanych na cele reprezentacji i w celu świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług (dotyczy to wydatków związanych z organizowaniem uroczystości o okazałym charakterze, spotkań biznesowych – np. usługi gastronomiczne, zakup żywności, napojów w tym alkoholowych, oprawa artystyczna spotkania) w poczet kosztów uzyskania przychodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nabywa towary i usługi przeznaczone na reprezentację (w celu świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług).

Przepisy wyłączają z kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na ww. cele – a w szczególności usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych – Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm – dalej ustawa o PDOP).

Zdaniem Spółki, podatek od towarów i usług związany z nabyciem towarów i usług na potrzeby reprezentacji nie stanowi wydatku na reprezentację. Jest to obciążenie publicznoprawne związane z dokonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.

Tak więc naliczony od towarów i usług VAT, związany z nabyciem przez Spółkę towarów i usług przeznaczonych na potrzeby reprezentacji, nie powinien być zaliczany do wydatków na cele reprezentacji.

Tym samym nie jest on wyłączony z kosztów uzyskania przychodów postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP.

W sprawie możliwości zaliczania w koszty podatku od towarów i usług od reprezentacji mają zastosowanie regulacje zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o PDOP oraz art. 86 ust. 1 ustawy o podatku ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »