VAT od darowizny

Zgodnie zart.888 §1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się dobezpłatnego świadczenia narzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jej cechą charakterystyczną jest brak świadczenia zestrony obdarowanego narzecz darczyńcy wzamian zaotrzymane przysporzenie. Zkolei przepis art.7 ust.2 pkt2 ustawy z11marca 2004r. opodatku odtowarów iusług (tekst jedn. Dz.U. z2017 r., poz.1221, zpóźn. zm.) narówni zodpłatną dostawą towarów traktuje nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących dojego przedsiębiorstwa, wszczególności wszelkie darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, wcałości lub wczęści, prawo doobniżenia kwoty podatku należnego okwotę podatku naliczonego ztytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów bądź ich części składowych.

Oznacza to, że obowiązek opodatkowania darowizny wystąpi wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

  • nieodpłatne przekazanie towaru następuje na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia tych towarów (znaczenie ma samo dysponowanie prawem do odliczenia, nie zaś jego realne wykorzystanie).

Z powyższego wynika, że regułę stanowi opodatkowanie VAT darowizny, która zrównana została ze sprzedażą. Towar, który znalazł się w systemie opodatkowania VAT, z którym wiąże się prawo do odliczenia podatku, nie może być z niego wyeliminowany, czyli znaleźć się poza opodatkowaniem. Zasadą jest więc konieczność opodatkowania darowizny przez przedsiębiorcę będącego podatnikiem VAT. VAT od darowizny jest nie tylko możliwy, ale konieczny. Jednak od tej reguły możliwe są wyjątki:

Prezenty małej wartości

Prezenty małej wartości, czyli zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, o ile prowadzona jest ewidencja umożliwiająca ustalenie tożsamości tych osób; kwota wyznaczająca tę wartość w świetle m.in. wyroku NSA z 1 lipca 2014 r., sygn. akt I FSK 1123/13, stanowi kwotę netto;
  • nieujęte w ww. ewidencji, jeżeli ich jednostkowa cena nabycia netto (bez podatku), a przy jej braku jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru nie przekraczają 10 zł.

Próbki

Próbka jest to, zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, egzemplarz towaru lub niewielka jego ilość, które pozwalają na ocenę jego cech i właściwości w jego końcowej postaci. Jej przekazanie przez podatnika ma natomiast na celu promocję takiego towaru i nie jest nastawione na zaspokojenie potrzeb końcowego odbiorcy danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy stanowi nieodłączny element promocji towaru, np. hipermarketowe promocje artykułów spożywczych, i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Istotne znaczenie w kwestii opodatkowania próbek ma interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 kwietnia 2015 r., nr IPPP3/4512-12/15-4/JF. Dyrektor wskazał niej, że warunkiem braku opodatkowania VAT próbki jest przekazanie jej w celu promocyjno-reklamowym. Jednak w sytuacji, gdy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »