VAT: Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów na terenie magazynu

Z tytułu dostaw towarów realizowanych na rzecz kontrahenta na terenie magazynu moment powstania obowiązku podatkowego należy określić na zasadach wynikających z art. 19a ust. 4 w zw. z art. 19a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. momentem powstania obowiązku podatkowego dla realizowanej dostawy jest data upływu danego okresu do którego odnosi się rozliczenie. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Spółka jest dystrybutorów chemii w Niemczech. Spółka zawarła w 2016 r. umowę ramową z kontrahentem, polską spółką dot. ciągłych dostaw towarów. Z uwagi na ciągły charakter współpracy oraz wolumen dostaw realizowanych na rzecz kontrahenta, umowa przewiduje realizację stałych dostaw do magazynu, zorganizowanego w lokalizacjach istotnych z perspektywy działalności kontrahenta, dokonywanych przez spółkę jako dostawcę. Spółka jako dostawca jest zobowiązana do zapewnienia dostępności towaru w magazynie, bazując na harmonogramach lub prognozach składanych przez kontrahenta. Kontrahent składa cykliczne zamówienia na towary dostarczane do magazynu, w których precyzowana zostaje ilość jednostkowa i rodzaj towaru, (opis towaru) oraz data dostarczenia do magazynu. Kontrahent jest uprawniony do pobierania towarów z magazynu i ich dalszego procesowania. Kontrahent jest zobowiązany prowadzić księgi odbioru, przechowywania i utylizacji produktów w magazynie. Strony uznają, że umowa sprzedaży zostaje zawarta między kontrahentem a spółką w momencie pobrania towaru z magazynu przez kontrahenta, w wyniku czego własność produktów przechodzi na kontrahenta. Rozliczenie za dostarczone towary, zgodnie z umową, odbywa się ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Kontrahent, przedstawia dane dot. poziomu zużycia (faktycznego pobrania) zapasu towaru z magazynu, a co za tym idzie faktycznie dokonanych dostaw towaru przez spółkę, w postaci raportu konsumpcyjnego przygotowanego na ostatni roboczy dzień miesiąca. W tym samym dniu, na podstawie raportu generowana jest faktura dot. dostaw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu). Zgodnie z treścią umowy, to kontrahent jest zobowiązany, z upoważnienia spółki, do wystawiania faktur w imieniu spółki (kwestia samofakturowania została uzgodniona przez strony w odrębnej umowie).

Spółka chciała wiedzieć, czy obowiązek podatkowy z tytułu dostaw do magazynu będzie powstawał zgodnie z art. 19a ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy o VAT, tj. z upływem okresu rozliczeniowego ustalonego z kontrahentem. W ocenie spółki - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Przy czym zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usług...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »