VAT. Kosze prezentowe dla kontrahentów

Pytanie podatnika: W związku ze zbliżającym się końcem roku i czasem podsumowań współpracy z kontrahentami, podatnik podjął decyzję o przekazaniu wybranym pracownikom kontrahentów, z którymi ma najbliższy kontakt, kosze prezentowe. Są one zróżnicowane wartościowo. Ich koszt waha się między 80 a 150 zł brutto. W koszach tych mają się znaleźć zarówno słodycze, kawa, herbata, napoje, a także kalendarze z logo Wnioskodawcy. Jak wygląda sprawa z podatkiem VAT od przekazanych ww. koszy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 10 marca 2016 r. (data wpływu 15 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 1. prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych przez Wnioskodawcę słodyczy, kaw, herbat, napojów, kalendarzy i alkoholu przekazywanych następnie w formie koszy prezentowych wybranym pracownikom kontrahentów Wnioskodawcy - jest prawidłowe;
 2. opodatkowania nieodpłatnego przekazania ww. towarów - jest nieprawidłowe;
 3. prowadzenia rejestru osób obdarowanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 1. prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych przez Wnioskodawcę słodyczy, kaw, herbat, napojów, kalendarzy i alkoholu przekazywanych następnie w formie koszy prezentowych wybranym pracownikom kontrahentów Wnioskodawcy;
 2. opodatkowania nieodpłatnego przekazania ww. towarów;
 3. prowadzenia rejestru osób obdarowanych.

Wniosek uzupełniono pismem z 10 marca 2016 r. (data wpływu 15 marca 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 3 marca 2016 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi firmę transportową. Jest małym podatnikiem, jest czynnym podatnikiem VAT i stosuje metodę kasową rozliczania podatku VAT od 1 stycznia 2013 r. Występuje tylko sprzedaż opodatkowana. Podatek dochodowy rozlicza stosując metodę uproszczoną według art. 22 ust. 4 PDOF, według stawki liniowej 19% na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W związku ze zbliżającym się końcem roku i czasem podsumowań współpracy z kontrahentami, podatnik podjął decyzję o przekazaniu wybranym pracownikom kontrahentów, z którymi ma najbliższy kontakt, kosze prezentowe. Są one zróżnicowane wartościowo. Ich koszt waha się między 80 zł a 150 zł brutto. W koszach tych mają się znaleźć zarówno słodycze, kawa, herbata, napoje, a także kalendarze z logo Wnioskodawcy. Te drobne upominki wręczane będą podczas spotkań podsumowujących współpracę w danym roku. Utarło się w praktyce, że pod koniec roku, kierownictwo jak i przedstawiciele firmy odwiedzają największych odbiorców usług Wnioskodawcy i odbywają rozmowy handlowe odnośnie dalszych wspólnych przedsięwzięć, jak również wręczają drobne upominki mające na celu zabezpieczenie źródeł przychodów. Takie poczynania są obecnie powszechne i zdaniem Wnioskodawcy nie noszą znamion okazałości ani wytworności.

Zdarza się też prowadzić rozmowy handlowe, dłuższe negocjacje z kontrahentami zarówno w siedzibie firmy jak i w restauracjach, gdzie podejmuje się klientów np. obiadem, czy innym drobnym poczęstunkiem, np. cateringiem w siedzibie firmy, czy też kawą i herbatą. Koszty tych usług powstały w ścisłym związku z prowadzonymi rozmowami handlowymi, a ich celem nie była poprawa wizerunku podatnika.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

 • Wnioskodawca przekazał kosze prezentowe w sposób nieodpłatny wybranym pracownikom kontrahentów, z którymi ma najbliższy kontakt i największe obroty z ciągu roku.
 • Cena nabycia poszczególnych pojedynczych towarów wahała się od 4,29 do 16,99 zł brutto, większość z nich nie przekraczała kwoty 10,00 zł brutto jak np.: mieszanka owoców suszonych za 9,59 zł za opakowanie, pierniki za 4,29 zł za op., herbata za 4,49 i 4,99 zł za op., czekolada mleczna za 2,99 zł za op., praliny za 4,99 zł za op., syrop malinowy za 9,99 zł za op. itp.; są jednak i takie produkty, które przekroczyły 10,00 zł brutto - a mianowicie: czekoladki za 16,99 zł za op., czekoladki za 16,99 zł za op., ptasie mleczko za 11,99 zł za op., a także kalendarze książkowe z logo firmy Wnioskodawcy za 13,28 zł za szt.; alkoholu do tej pory Wnioskodawca nie ujmował w kosztach, ani nie odliczał VAT-u, ale Wnioskodawca chciałby poznać stanowisko w tej sprawie - czy można... Zdaniem Wnioskodawcy można - jak już Wnioskodawca wyjaśnił w poprzednim piśmie przytaczając interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi sygn. IPTPP2/443-303/11-4/AW.
 • Poszczególne towary składające się na kosze prezentowe zostały zakupione tylko i wyłącznie na potrzeby przekazania ich w tej postaci dla pracowników kontrahentów i nie występują w firmie Wnioskodawcy na co dzień. Wnioskodawca nie prowadzi handlu w tym zakresie.
 • Łączna wartość przekazanych przez podatnika jednej osobie towarów nie przekroczyła w roku podatkowym 2015 kwoty 100 zł (Wnioskodawca zrezygnował z koszy o wartości 150,00 zł).
 • Nabycie powyższych towarów było udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę, nabycie ich służy celom prowadzonej działalności gospodarczej. Przekazywanie drobnych upominków w postaci koszy prezentowych jest obecnie standardem, a wartość ich nie ma znamion okazałości czy wytworności i służy to budowaniu pozytywnych relacji z odbiorcami usług, a w konsekwencji zabezpieczeniu źródeł przychodów jak i osiąganiu nowych przychodów. Wybór akurat takich produktów był raczej przypadkowy, ale nakierowany na słodycze i to niezbyt wyszukane. Z uwagi na to, że Wnioskodawca jest firmą transportową (ma tylko usługi w swojej ofercie) i nie handluje towarami, nie mógł wybrać czegoś ze swojej oferty jako „próbki”. Wnioskodawca zdecydował się na standardowy kosz słodyczowy.
 • Cele przekazania koszy wybranym pracownikom kontrahentów ujęto już powyżej - w sposób pośredni, poprawa relacji z odbiorcami usług, zabezpieczenie źródeł przychodów, przekazanie następuje na ich cele prywatne; niestety Wnioskodawca nie jest w stanie podać co się dzieje z nimi od chwili przekazania. Wnioskodawca sądzi, że zostały one skonsumowane zgodnie z przeznaczeniem - jednak 100% pewności nie ma.
 • Kosze prezentowe były przekazywane na podstawie stworzonej w dziale spedycji listy osób otrzymujących.
 • Odbiorcy koszów są to głównie spedytorzy, menadżerowie, utrzymują i polepszają dobre relacje pomiędzy firmami, co ma owocować w przyszłości nowymi zamówieniami, kontraktami, dbają o dobry poziom wynegocjowanych cen usług, miłą atmosferą pomiędzy spedytorami, wzajemną pomocą w razie problemów itp.
 • Wnioskodawca przekazał kosze na zasadzie dobrowolności tylko i wyłącznie - nie ma żadnych umów, porozumień ani innych zobowiązań w tym zakresie.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem interpretacji indywidualnej są przepisy: art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust 3 i 4 pkt 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Jak wygląda sprawa z podatkiem VAT od przekazanych słodyczy, kaw, herbat, napojów i kalendarzy?

 1. Czy podatek VAT naliczony Wnioskodawca może odliczyć z faktur dokumentujących zakup ww. produktów, jak również alkoholu (może się sporadycznie zdarzyć)?
 2. Czy Wnioskodawca ma obowiązek naliczyć VAT w związku z przekazaniem upominków, jeśli wartości jednostkowe poszczególnych towarów nie przekraczają 100 zł, a koszt całej paczki to 80 zł i 150 zł brutto?
 3. Czy trzeba w obydwu przypadkach - czyli przy paczkach po 80 zł i po 150 zł - prowadzić rejestr osób obdarowanych?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko nr 3 sformułowane w piśmie z 10 marca 2016 r.):

 1. Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia kalendarzy, słodyczy, kawy, herbaty i napojów w tym również alkoholowych na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT z 11 marca 2004 r. Związek tych wydatków ma charakter pośredni, przekazanie prezentów ma służyć nawiązaniu lub utrzymywaniu dobrych relacji z kontrahentami, jeśli kontrahenci ci są odbiorcami towarów lub usług opodatkowanych VAT - wówczas jest ono w sposób pośredni związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Możliwe jest więc odliczenie VAT od takich zakupów.Taki pogląd wyrażony jest w interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z 11 października 2011 r. sygn. IPTPP2/443-303/11-4/AW.
 2. Jeśli więc Wnioskodawca odliczy VAT od zakupu paczek o wartości 80 zł, a następnie przekaże je kontrahentom i będą one spełniały kryteria „prezentów o małej wartości” - do 100 zł na rok na danego podatnika i prowadzony będzie rejestr osób obdarowanych - nie trzeba w tym wypadku opodatkować VAT, dotyczy to również alkoholu. Przy przekazaniu natomiast paczki za 150 zł kryterium prezentu o małej wartości nie jest zachowane, wówczas takie przekazanie należy opodatkować VAT.
 3. W uzupełnieniu wniosku w zakresie własnego stanowiska odnośnie pytania: „Czy trzeba w obydwu przypadkach - czyli przy paczkach po 80 złotych i po 150 zł prowadzić rejestr osób obdarowanych...” Wnioskodawca wskazał, że według niego tak - jest prowadzony rejestr pozwalający określić tożsamość osób obdarowanych zarówno przy przekazaniu koszy prezentowych o wartości 80 zł, jak i tych o wartości 150 zł, a dodatkowo przekazanie tych drugich koszy (droższych za 150 zł) Wnioskodawca opodatkuje podatkiem VAT (w razie gdy wystąpi taka sytuacja), gdyż kryterium paczki o małej wartości nie jest zachowane w tym przypadku. W 2015 r. jednak Wnioskodawca wydał tylko kosze prezentowe o wartości 80,00 zł, zrezygnował z tych za 150,00 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

 1. prawidłowe - w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych przez Wnioskodawcę słodyczy, kaw, herbat, napojów, kalendarzy i alkoholu przekazywanych następnie w formie koszy prezentowych wybranym pracownikom kontrahentów Wnioskodawcy;
 2. nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania ww. towarów;
 3. nieprawidłowe - w zakresie prowadzenia rejestru osób obdarowanych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 tej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.
<...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »