VAT i pośrednictwo międzynarodowe - Bezpośrednia dostawa z Chin do końcowego odbiorcy

Publikowana dzisiaj interpretacja dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem VAT (podmiot A) nabywa towary od podmiotu chińskiego (podmiot B). Towary te transportowane są drogą morską na warunkach DAP do klienta docelowego (podmiot C). Towar zatem kupuje podmiot A od podmiotu B, a następnie sprzedaje podmiotowi C.

Podmiot A zajmować się będzie organizacją transportu z Chin do miejsca docelowego, tzn. do magazynu Podmiotu C na terytorium Polski oraz będzie ponosić koszty tego transportu. Odprawa celna importowa towarów będących przedmiotem opisywanej transakcji dokonywana będzie przez polskiego nabywcę końcowego, tzn. przez Podmiot C, na podstawie faktury wystawionej na Podmiot C przez Wnioskodawcę. Zgodnie z ustaleniami między stronami, Wnioskodawca wystawiać będzie faktury na Podmiot C (nabywca końcowy) przed dokonaniem przez ten podmiot odprawy celnej, przed wprowadzeniem towarów na obszar Unii Europejskiej.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy dostawa towarów zakupionych od Podmiotu A z Chin dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz polskiego Podmiotu C podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce jak dostawa krajowa opodatkowana stawką krajową, czy też będzie dostawą, która nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy transakcja między Wnioskodawcą a Podmiotem C (odbiorca końcowy) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS podzielił stanowisko Wnioskodawcy, uznając je za prawidłowe.

W uzasadnieniu stwierdził m.in., że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów na terytorium kraju;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z tego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wymienione czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju.

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ustawy VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

Natomiast jeśli mowa jest o imporcie towarów - rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Definicja ustawowa importu towarów kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną, czyli przywóz towaru. Dla zaistnienia importu nie ma znaczenia cel przywozu, czy stosunek prawny, w ramach którego dokonano przywozu, gdyż jeżeli towar został faktycznie przywieziony z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej, to ma miejsce import.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

W przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, wysyłkę lub transport przyporządkowuje się wyłącznie jednej dostawie.

Zatem, kiedy ten sam towar jest przedmiotem kolejnych dostaw, lecz faktycznie jest przemieszczany od pierwszego dostawcy do finalnego nabywcy, przyjmuje się, że ma miejsce tylko jedna wysyłka (transport). Z uwagi na to, że dokonywane jest tylko jedno przemieszczenie towarów, to tylko jedna dostawa może być uznana za dostawę „ruchomą” towarów, pozostałe zaś są dostawami &bdqu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »