VAT-26 a wydatki na eksploatację samochodów osobowych jako koszt podatkowy

Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje dwa samochody osobowe. Oba samochody zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Przy czym w przypadku tylko jednego samochodu została złożona informacja VAT-26. Czy odpisy amortyzacyjne od obydwu środków trwałych będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości? Czy VAT-26 oraz fakt że siedziba działalności jest zarejestrowana w miejscu zamieszkania określonym jako siedziba firmy ma jakiekolwiek znaczenie dla rozliczania wysokości innych kosztów związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu na gruncie podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 6 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych wykorzystywanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej oraz odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od ich wartości początkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych wykorzystywanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej oraz odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od ich wartości początkowych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kierowaniu i nadzorowaniu robót budowlano-montażowych w branży instalacji sanitarnych, projektowaniu i wykonywaniu instalacji, opracowaniu wyników pomiarów, doradztwie związanym z prowadzonymi robotami, przygotowaniu ofert oraz oględzinach obiektów. Zakres i przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej powoduje konieczność dojazdu do miejsca prowadzenia robót, miejsc wykonywania niezbędnych oględzin, składania ofert, a także prowadzenia doradztwa bezpośredniego. Charakter prowadzonych robót i konieczność dochowania terminów umownych wykonywanych robót, nie wyklucza konieczności wykonywania czynności nadzoru i kierowania robotami także w soboty i niedziele. Ze względu na fakt, że ww. prace Wnioskodawca wykonuje osobiście, nie obowiązuje go ustawowy czas pracy i konieczność zachowania ustawowych dni wolnych od pracy. Podstawowym i niezbędnym narzędziem wykorzystywanym w działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest samochód, umożliwiający dojazd do miejsca prowadzenia robót, miejsc wykonywania niezbędnych oględzin, miejsc składania ofert, a także miejsc prowadzenia doradztwa bezpośredniego. Siedziba działalności gospodarczej jest zarejestrowana w miejscu zamieszkania i stąd realizowane są wszystkie wyjazdy. Wnioskodawca posiada wydzielone miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania (biuro).

Wyłącznie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej zakupił samochód osobowy. Samochód ten stanowi środek trwały firmy, dla potrzeb podatku od towarów i usług został zgłoszony w urzędzie skarbowym na druku VAT-26, a wykorzystywanie pojazdu dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą potwierdzone jest prowadzoną dla potrzeb podatku VAT- ewidencją przebiegu pojazdu. Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca posiada także i użytkuje drugi samochód, stanowiący środek trwały firmy. Drugi z samochodów nie został zgłoszony w myśl ustawy o podatku od towarów i usług do działalności gospodarczej, więc zgodnie z tą ustawą ma przeznaczenie prywatno-służbowe. Obydwa samochody są w działalności gospodarczej Wnioskodawcy niezbędne, by zapewnić ciągłość obsługi i wywiązanie się z przyjętych zobowiązań.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przedstawionej sytuacji, odpisy amortyzacyjne od obydwu środków trwałych będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, skoro na gruncie ustawy o VAT podatnik zadeklarował użytek prywatno-służbowy jednego z samochodów?

Czy deklaracja podatnika na gruncie ustawy o podatku VAT - o użytku prywatno-służbowym samochodu oraz fakt że siedziba działalności gospodarczej jest zarejestrowana w miejscu zamieszkania określonym, jako siedziba firmy - ma jakiekolwiek znaczenie dla rozliczania wysokości innych kosztów związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu na gruncie podatku dochodowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm., winno być t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Użyty w tym przepisie zwrot „w celu” oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu bądź na funkcjonowanie źródła przychodu.

Posiadanie samochodu w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest niezbędne i konieczne, bez samochodu nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Aby zapewnić ciągłość usług i wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań, koniecznym jest posiadanie dwóch samochodów, z których jeden przeznaczony jest tylko do celów związanych z prowadzoną działalnością, a drugi użytkowany jest w sytuacjach koniecznych, co w działalności Wnioskodawcy, występuje kilkukrotnie w okresie jednego miesią...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »