Ustawa o biegłych rewidentach będzie znowelizowana

Interpelacja nr 3028 w sprawie projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym odnoszącego się do biegłych rewidentów nieaktywnych zawodowo.

Szanowny Panie Ministrze,
Wskazuję, że napływają do mnie sygnały od samorządu zawodowego biegłych rewidentów odnośnie obaw w zakresie proponowanych nowych rozwiązań prawnych w procedowanej ustawie.

Projekt znajdujący się m.in. pod adresem internetowym (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284259) jest konsekwencją przyjęcia przez Parlament Europejski nowych przepisów dotyczących systemu badań sprawozdań finansowych w Unii Europejskiej. Jednym z elementów tego systemu jest zapewnienie aby biegli rewidenci podejmujący się badania sprawozdań finansowych uczestniczyli w obowiązkowych programach szkoleniowych podnoszących ich umiejętności zawodowe.

Projekt w/w ustawy w art.6 ust.1 pkt 2 wprowadza wymogi wobec biegłych i wskazuje, aby wszyscy biegli rewidenci uczestniczyli w obowiązkowych programach szkoleń zawodowych. Środowisko biegłych sygnalizuje, że wymóg taki jest nieuzasadniony w stosunku do tych biegłych rewidentów, którzy z powodu swojego wieku zdecydowali o trwałym wycofaniu z życia zawodowego i utrzymują się wyłącznie ze świadczeń emerytalnych. Zgodnie z obecnymi przepisami, a także aktualnym projektem ustawy pod groźbą postępowań dyscyplinarnych oraz wykreślenia ze społeczności zawodowej ta grupa biegłych rewidentów nie może skorzystać z możliwości trwałego zwolnienia z obowiązku szkolenia.

Biegli rewidenci podnoszą, że obowiązek szkolenia zawodowego w stosunku do osób w wieku emerytalnym, które wycofały się z życia zawodowego jest z jednej strony bezużyteczny a z drugiej strony rodzi dodatkowe obciążenia finansowe dla rewidentów – emerytów, albowiem szkolenie jest odpłatne. Obciążenie finansowe jest szczególnie istotne dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

Seniorzy biegli rewidenci zwracają uwagę, że przepisy unijne będące podstawą dla zmiany przepisów ustawy określają wymogi systemu badań sprawozdań finansowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oparte są na przepisach Dyrektywy 2006/43/WE z 17 maja 2016 roku, co dotyczy biegłych rewidentów aktywnych zawodowo, w tym podejmujących się badań sprawozdań finansowych. W żadnym przypadku nie można w/w przepisów interpretować rozszerzająco i sugerować, że obowiązek ten dotyczy biegłych rewidentów nieaktywnych zawodowo, albowiem brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do w/w. Nadto brak jest podstawy prawnej do twierdzeń, że przepisy unijne wymagają dalszego obligatoryjnego szkolenia biegłych rewidentów-emerytów.

Sygnalizuję, że niepokojącym zjawiskiem jest projektowany przymus wobec seniorów rewidentów odbycia szkolenia, które wg projektu ustawy będzie obligatoryjne. Nadto trudno zaakceptować, ewentualne negatywne skutki prawne dla osób, które nie odbędą szkolenia - kary finansowe lub kary usunięcia z samorządu zawodowego, co wprost nosi znamiona wykluczenia społecznego i jest sprzeczne z polityką państwa opiekuńczego dbającego o seniorów i rozwój więzi międzypokoleniowych.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »