Ustalenie limitu zwolnienia od stosowania kas fiskalnych

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Taka jest zasada, możliwe są jednak wyjątki od niej. Przewidziane zostały one w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2023 r. poz. 2605).

 

Ww. rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2024 r. a obowiązywać będzie do 31 grudnia 2024 r.

Zwolnienia przewidziane przez to rozporządzenie mają charakter przedmiotowy i podmiotowy. Zwolnienia przedmiotowe określone zostały przez wymienienie w załączniku do rozporządzenia czynności zwolnionych z ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Zwolnienie podmiotowe natomiast odnosi się do przedsiębiorców, których obroty nie sięgają określonego pułapu.

Obrót w sensie ekonomicznym jest wartością całkowitej sprzedaży dóbr lub usług danej organizacji w danym okresie lub całkowita wartość transakcji na określonym rynku. Przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wiąże pojęcie obrotu z podstawą opodatkowania. Zgodnie z tym przepisem podstawę opodatkowania stanowi wszystko, co stanowi zapłatę którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę dostarczonych towarów lub usług świadczonych przez podatnika. Inaczej mówiąc obrót to każda dokonana sprzedaż.

A zatem do obrotu zaliczyć należy każdą sprzedaż realizowaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Dotyczy to także takich czynności, które w powołanym rozporządzeniu zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania poprzez kasę fiskalną. Brak obowiązku ewidencjonowania w taki sposób nie oznacza przecież, że dana czynność nie jest dostawą czy świadczeniem usługi. Nie ma zatem podstawy do wyłączenia jej z obrotu. Do obrotu zaliczyć więc trzeba m.in. usługi finansowe, ubezpieczeniowe, w zakresie edukacji.

Zagadnienie zwolnienia podatników ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów uregulowane zostało w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanego rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r. zwalnia się:

  1. podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »