Ustalenie kapitału początkowego. Obowiązki pracodawcy

Kapitał początkowy ustalany jest dla każdego ubezpieczonego urodzonego po31grudnia 1948r., który przed dniem wejścia w życie ustawy opłacał składkę na ubezpieczenie społeczne bądź za którego składkę opłacał płatnik składek. Ponadto kapitał początkowy ustalany jest dla tych spośród ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. aprzed 1stycznia 1969r., którzy zachowują możliwość skorzystania zprzyznania emerytury nazasadach podobnych dodotychczasowych.

W myśl art. 175 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, dalej: ustawa emerytalna) płatnicy składek (pracodawcy) są zobowiązani do skompletowania dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego dla ubezpieczonych, za których przekazują do ZUS imienne raporty miesięczne, a następnie przekazania tej dokumentacji na żądanie organu rentowego i w terminie wyznaczonym przez ten organ.

Termin przekazania przez pracodawcę dokumentów niezbędnych do ustalenia kapitału początkowego ustala organ rentowy indywidualnie dla każdego pracodawcy.

Tryb postępowania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego (Dz.U. nr 72, poz. 846, dalej: rozporządzenie w sprawie ustalania kapitału początkowego) pracodawca otrzymuje z jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika wezwanie o nadesłanie skompletowanej dokumentacji aktualnie zatrudnionych pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego.

Pracodawca ma wówczas wobec pracownika następujące obowiązki:

 1. zawiadomienia o terminie złożenia dokumentacji i wezwania go do złożenia dokumentów niezbędnych do ustalenia kapitału początkowego w terminie wskazanym przez organ rentowy,
 2. wystawienia dokumentów dla osób, za które opłacał składki na ubezpieczenie społeczne, tj. zaświadczenia potwierdzającego przebyte u płatnika składek przed 1 stycznia 1999 r. okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
 3. poinformowania o posiadanej dokumentacji,
 4. przejęcia dokumentów, zabezpieczenia ich i przesłania do organu rentowego,
 5. udzielenia informacji o innych miejscach przechowywania dokumentacji służącej ustaleniu kapitału początkowego,

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »