Usługi naprawy pojazdów - uznanie za kompleksowość, MPP i GTU

Skoro mamy do czynienia z kompleksowym świadczeniem usług (naprawą i serwisem pojazdów) w skład których wchodzą usługi pomocnicze wymienione w pkt a-f lub części wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT, to w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M spółka nie powinna wskazywać kodów GTU poszczególnych usług i oznaczenia MPP. Tak uznał Dyrektor IS w interpretacji indywidualnej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka wykonuje m.in. czynności naprawy i serwisowania pojazdów samochodowych. Spółka prowadzi serwis mechaniczny i serwis blacharsko-lakierniczy. W serwisie mechanicznym wykonywane są usługi naprawy i serwisowania pojazdów, a w serwisie blacharsko-lakierniczym przeprowadzana jest naprawa pojazdów po szkodzie komunikacyjnej.

W ramach ww. usług zawierają się również usługi poniższe, które wymienione zostały we wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, dalej jako: rozporządzenie), kategoriach GTU:

 1. usługa przechowywania i magazynowania opon,
 2. usługa wymiany opon,
 3. usługa transportowa,
 4. „refaktura” paliwa do samochodu klienta,
 5. usługa blacharsko-lakiernicza,
 6. usługa doposażenia nowych samochodów (np. montażu haka, montaż instalacji gazowej, dodatkowy komplet dywaników samochodowych).

Właściciele samochodów zlecają spółce ich naprawę lub serwis. W skład usługi naprawy i serwisowania samochodów w serwisie mechanicznym oraz usługi naprawy pojazdów po szkodzie komunikacyjnej w serwisie blacharsko-lakierniczym wchodzą użyte materiały oraz robocizna. Sprzedaż jest dokumentowana fakturami VAT, na których w osobnych pozycjach wyszczególnione są koszty robocizny, z dokładnym opisem wykonanych usług i koszty materiałów.

We wniosku o interpretację spółka zapytała:

 1. czy wykonywane w serwisach usługi, w skład których wchodzą użyte materiały oraz robocizna, powinny być traktowane jako kompleksowe świadczenie usług dla celów VAT i czy w takim przypadku faktura wystawiana za to świadczenie może zawierać w osobnych pozycjach szczegółowo wyszczególnione koszty robocizny i szczegółowo wyszczególnione koszty użytych materiałów,
 2. czy w związku z wejściem w życie z dniem 1 listopada 2019 r. art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT wystawiane faktury, o których mowa powyżej w przypadku, gdy wartość części wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług wchodzących w skład usług przekroczy 15 000 zł brutto powinny zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”?,
 3. czy w związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2020 r. rozporządzenia, w przypadku świadczenia w serwisach usług wymienionych w pkt a-f, do których wykorzystywane są części wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT, JPK_V7M powinien zawierać kod GTU poszczególnych usług i oznaczenie MPP.

Zdaniem spółki:

 • Ad 1. Wykonywane przez niego w serwisach usługi, powinny być traktowane jako kompleksowe świadczenie usług dla celów VAT.
 • Ad 2. Wystawiane faktury nie są objęte obowiązkiem umieszczania w ich treści adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.
 • Ad 3. Świadczone usługi nie są objęte obowiązkiem stosowania dodatkowych oznaczeń w ewidencji VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji wskazał:

Spółka świadczy na rzecz swoich klientów kompleksową usługę polegającą na naprawie i serwisie pojazdów, w skład której wchodzą zarówno materiały jak i robocizna niezbędne do jej wykonania. Wnioskodawca wskazał bowiem, że warunkiem koniecznym do wykonania usługi wiodącej (zasadniczej), tj. naprawy i serwisowania samochodów w serwisie mechanicznym oraz naprawy pojazdów po szkodzie komunikacyjnej w serwisie blacharsko-lakierniczym jest wykonanie poszczególnych usług wskazanych w pkt a-f wraz z użytymi materiałami. Ponadto spółka podkreśliła, że nabywca oczekuje naprawienia lub przeprowadzenia prac serwisowych samochodu. Intencją nabywcy w tym zakresie, jest uzyskanie sprawnego samochodu. Kwestią wtórną jest natomiast, jakie części zamienne lub usługi wymienione w pkt a-f będą musiały zostać wykonywane. Wszystkie czynności związane z wykonaniem umowy będą prowadzić do realizacji określonego celu, tj. do wykonania w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »