Usługi na podstawie umowy zlecenia a VAT

Podatnikiem podatku od towarów i usług nie będzie osoba wykonująca świadczenie w ramach umowy zlecenia, która będzie pozostawała ze zleceniodawcą w relacjach takich jakie istniałyby gdyby strony umowy łączył stosunek pracy. A zatem zleceniobiorca nie może być podmiotem ponoszącym tak ekonomiczne ryzyko swych zachowań jak i odpowiedzialność za wykonane w ramach umowy czynności.

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usługi rozumiane jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędące dostawą towarów, w tym:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
  • zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji,
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub  nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z zapisów tych wynika, że świadczeniem stanowiącym przejaw realizowania usługi może być w zasadzie każde działanie lub zaniechanie.

Umowa cywilnoprawna podlega opodatkowaniu VAT, ale nie zawsze

Aby tego rodzaju umowa objęta została regulacjami VAT musi spełniać wymóg wykonywania jej w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na zastrzeżenie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem nie uznaje się za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą czynności z tytułu których przychody wymienione zostały w art. 13 pkt 2-9 ustawy o PIT, jeżeli z tytułu ich realizacji osoby je wykonujące związane są ze zleceniodawcą więzami tworzącymi stosunek prawny, z którego wynika możliwość ustalania warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego za ich wykonanie wobec osób trzecich. Z kolei na podstawie art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz przychodów z tytułu kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Z zapisów powyższych wynika, że podatnikiem VAT nie będzie osoba wykonująca świadczenie w ramach umowy zlecenia, która będzie pozostawała ze zleceniodawcą w relacjach takich jakie istniałyby gdyby strony umowy łączył stosunek pracy. A zatem zleceniobiorca nie może być podmiotem ponoszącym tak ekonomiczne ryzyko swych zachowań jak i odpowiedzialność za wykonane w ramach umowy czynności. Jedynie cecha braku samodzielności działania zleceniobiorcy w zakresie warunków zlecenia, odpowiedzialności wobec osób trzecich za efekty oraz wynagrodzenia, umożliwia wyłączenie wykonanych w ramach umowy zlecenia czynności z zakresu opodatkowania VAT.

 

 

Podobne stanowisko zawarte zostało w wyrok...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »