Usługi kadrowe i księgowe a VAT

Pytanie podatnika: Czy prowadzenie przez Spółkę ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych bez świadczenia usług doradztwa podatkowego podlega zwolnieniu podmiotowemu z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2013r. (data wpływu 14 stycznia 2013r.) uzupełnione w dniu 22 lutego 2013 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 13 lutego 2013 r. nr IPPP2/443-40/13-2/AK (skutecznie doręczonym w dniu 18 lutego 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w stosunku do usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych bez świadczenia usług doradztwa podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w stosunku do usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych bez świadczenia usług doradztwa podatkowego.
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 22 lutego 2013 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 13 lutego 2013 r. nr IPPP2/443-40/13-2/AK (skutecznie doręczonym w dniu 18 lutego 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest działalność sklasyfikowana pod numerem 69.20.Z działalność rachunkowo – księgowa. W szczególności Wnioskodawca wykonuje następuje czynności:

 • księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,
 • sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,
 • przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych.

Deklaracje podatkowe są sporządzane w ramach kompleksowej usługi księgowej i będą wynikać z prowadzonych ksiąg i ewidencji (grupa PKWIU 69.20.2). Spółka nie świadczy usług doradztwa podatkowego, w tym reprezentowania klientów przed organami podatkowymi, nie będzie udzielała porad i opinii podatkowych, które są przewidziane w innej grupie statystycznej (PKWIU 69.20.3).
Czynności wchodzące w zakres działalności Spółki wykonywane są przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (osoby posiadające certyfikat księgowy, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych).
W dniu 22 lutego 2013 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony stan faktyczny wskazując, iż Spółka została wpisana do KRS w dniu 20 grudnia 2012 r. W 2012 roku Spółka nie świadczyła żadnych usług, tym samym nie miała żadnej sprzedaży opodatkowanej. W 2013 roku Spółka przewiduje, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy 150.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prowadzenie przez Spółkę ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych bez świadczenia usług doradztwa podatkowego podlega zwolnieniu podmiotowemu z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT...
Zdaniem Wnioskodawcy, jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.
Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.
W § 27 ww. rozporządzenia Minister Finansów określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy stanowiącą załącznik do ww. rozporządzenia.
W poz. 12 załącznika do ww. rozporządzenia (bez względu na symbol PKWiU), wymieniono doradztwo, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Natomiast pod poz. 13 załącznika do ww. rozporządzenia wymieniono usługi prawnicze.
Ustawa o podatku od towarów usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin doradztwo obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe.
Usługi jakie wykonuje Spółka zaklasyfikowane są według PKWiU z 2008 r. w grupie 69.20.2, a co za tym idzie nie będzie wykonywała czynności określonych w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r., jak i wskazanych w poz. 12 i 13 załącznika do rozporządzenia MF z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku.
W świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli Spółka nie będzie wykonywać usług o charakterze doradczym ani nie będzie udzielać porad prawnych, natomiast będzie świadczyć kompleksowe usługi rachunkowo - księgowe, w ramach których sporządza deklaracje podatkowe, to może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług art. 113 ust. 1 ustawy.
Takie stanowisko potwierdza wiele interpretacji Dyrektorów Izb Skarbowych. Przykładowo:

 • Interpretacja indywidualna z dnia 06.11.2012 r., sygn. IPTPP4/443-559/12-4/OS, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
 • Interpretacja indywidualna z dnia 07.01.2011 r., sygn. IBPP2/443-820/10/ASz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
 • Interpretacja indywidualna z dnia 04.02.2011 r., sygn. ILPP1/443-1177/10-4/KŁ, Dyrektor Izby Skar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »