Urząd Skarbowy i ZUS nie są związane klauzulą antykumulacyjną

Interpelacja nr 11038 do ministra sprawiedliwości w sprawie uprzywilejowania urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w możliwości uzyskania należności w stosunku do pozostałych wierzycieli

Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu, zwracam się do Pana Ministra w związku z okolicznością, iż w obecnie panującym porządku prawnym urząd skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, posiadają większe możliwości uzyskania należności niż pozostali wierzyciele - Sąd Najwyższy potwierdził to w postanowieniu z dnia 19 stycznia 2017 roku o sygnaturze akt I KZP 15/16. Wynika z niego, iż należności publicznoprawne nie są roszczeniami, więc tym samym urzędu skarbowego, czy też Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie obejmuje tzw. klauzula antykumulacyjna, która została wyartykułowana w przepisie art. 415 par. 1 Kodeksu postępowania karnego, zdanie drugie, który stanowi, iż „nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono”. Ma to na celu zapobiegnięcie istnienia w obrocie prawnym dwóch tytułów wykonawczych, które dotyczyłyby tej samej sprawy. Oznacza to, iż wierzyciel, który wystąpił z powództwem cywilnym, nie może skutecznie dochodzić tej należności przed sądem karnym, nawet w przypadku jeżeli przeciwko dłużnikowi takie podstępowanie zostało wszczęte. Natomiast inaczej jest w przypadku urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które mogą skutecznie dochodzić swoich zaległości zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym, te podmioty bowiem nie są związane tzw. klauzulą antykumulacyjną.

Wskazuję ponadto, iż to właśnie na podstawie przepisu art. 415 par. 1 Kodeksu postępowania karnego, który stanowi, iż w przypadku skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania w wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, obowiązek naprawienia - w całości lub w części - szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wierzyciele w przypadku przestępstw gospodarczych i majątkowych, mogą skutecznie egzekwować należne sobie pieniądze. Jest to o tyle skuteczne, iż w postępowaniu karnym dłużnik ma większą motywację do zapłaty wierzytelności, gdyż ewentualne uchylenie się od naprawienia szkody może skutkować podjęciem warunkowo umorzonego postępowania.

Wspomniane już w niniejszej interpelacji, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2017 roku potwierdza, iż w obecnym prawodawstwie zróżnicowana jest pozycja wierzyciela - obywatela i wierzyciela, pod którego pojęciem rozumiemy urząd skarbowy, czy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wskazuje na to posłużenie się w przepisie art. 415 par. 1 zdanie 2 Kodeksu postępowania karnego, pojęciem roszczenia, które powinno być rozumiane jako pojęcie z zakresu prawa cywilnego. Należy to odróżnić od należności publicznoprawnych, którymi są opłacane podatki do urzędu skarbowego, czy też składki opłacane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób w hierarchii stawiane są wyżej organy państwowe, a nie podmioty prywatne, którym państwo ma zapewnić szczególną ochronę.

Mając na względzie opisywany problem, proszę Pana Ministra o odpowiedź na wskazane pytania.

  1. Dlaczego ustawodawca różnicuje pozycję podmiotów prywatnych i organów państwowych w zakresie tzw. klauzuli antykumulacyjnej, wzmacniając pozycję urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w aspekcie umożliwienia tym organom dochodzenia swoich zaległości zarówno w postępowaniu karnym i cywilnym?
  2. Czy Ministerstwo zamierza podjąć prace legislacyjne, mające na celu nowelizację przepisu art. 415 par. 1 Kodeksu postępowania karnego, w zakresie zrównania możliwości podjęcia egzekucji w przypadku należności podmiotów publicznych i prawnych, co oznaczałoby objęcie urzędu skarbowego oraz ZUS-u klauzulą antykumulacyjną?

Posłowie
Agnieszka Ścigaj, Barbara Chrobak, Norbert Kaczmarczyk

12 marca 2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 11038 w sprawie uprzywilejowania urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w możliwości uzyskania należności w stosunku do pozostałych wierzycieli

Szanowna Pani Marszałek,

w odpo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »