Urlop związany z wypaleniem zawodowym

Syndrom wypalenia zawodowego to kolejna spośród wielu innych choroba cywilizacyjna, która dotyka coraz częściej współczesne społeczeństwo. Objawy wypalenia zawodowego mogą być tak silne, że nie pozwalają na codzienne wykonywanie zawodowych obowiązków, a brak jakichkolwiek działań i reakcji może spowodować, że pracownik popełnia błędy, skutkujące dotkliwymi konsekwencjami dla firmy, a także dla niego samego i jego rodziny. Czy jest rozważany przez Panią Minister płatny urlop na poratowanie zdrowia, tak jak to funkcjonuje od lat wśród nauczycieli? - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Interpelacja nr 700 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie urlopu związanego z wypaleniem zawodowym

Szanowna Pani Minister,

w czerwcu 2019 r. WHO wpisało wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD). Państwo polskie ma pięć lat na wdrożenie ICD-11, jednakże pojawiają się informacje, iż zwolnienie [L-4] ze względu na wypalenie zawodowe polski pracownik będzie mógł otrzymać w Polsce od 2024 roku.

Syndrom wypalenia zawodowego to kolejna spośród wielu innych choroba cywilizacyjna, która dotyka coraz częściej współczesne społeczeństwo. Objawy wypalenia zawodowego mogą być tak silne, że nie pozwalają na codzienne wykonywanie zawodowych obowiązków, a brak jakichkolwiek działań i reakcji może spowodować, że pracownik popełnia błędy, skutkujące dotkliwymi konsekwencjami dla firmy, a także dla niego samego i jego rodziny.

Według badania Kronos Incorporated i Future Workplace na wypalenie zawodowe mają wpływ kolejno czynniki: nieadekwatne wynagrodzenie (41 proc.), przeciążenie pracą (32 proc.), nadgodziny (32 proc.), nieefektywne zarządzanie w firmie (30 proc.), brak związku między rolą pracownika a strategią firmy (29 proc.), niska kultura pracy (26 proc.). Liczne badania przeprowadzone również w Polsce, m.in. przez Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowości przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wskazały, iż aż 33 proc. spośród 142 osób, które wzięły udział w badaniu, miało wynik wskazujący na wypalenie zawodowe, a kolejne 29 proc. wynik oznaczający zagrożenie wypaleniem. Okazało się, że wypalenie ma związek przede wszystkim z długim czasem pracy oraz trudnościami z pogodzeniem roli rodzinnej i zawodowej, a także dużymi wymaganiami klientów. W związku z tym rozsądne wydaje się wdrożenie ICD-11 przez nasze państwo, by skutecznie przeciwdziałać konsekwencjom tej coraz bardziej szerzącej się choroby.

Z uwagi na przedstawione powyżej informacje zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na postawione poniżej pytania:

  1. Czy ministerstwo posiada wiarygodne informacje, od kiedy polscy pracownicy będą mogli ubiegać się o uzyskanie zwolnienia L-4 z tytułu wypalenia zawodowego?
  2. Czy jest rozważany przez Panią Minister płatny urlop na poratowanie zdrowia, tak jak to funkcjonuje od lat wśród nauczycieli? Uprzejmie proszę o obszerne uzasadnienie swojego stanowiska.
  3. Czy ministerstwo planuje przeprowadzenie wśród społeczeństwa kampanii informacyjnej związanej z niebezpieczeństwem ignorowania symptomów wypalenia zawodowego, a także i jednocześnie kampanii informującej o zjawisku wypalenia zawodowego jako poważnej chorobie rzutującej na nasze społeczeństwo?
  4. Czy ministerstwo posiada informacje dotyczące zapadalności na depresję wśród osób aktywnych zawodowo, których choroba zmusiła do przerwania aktywności zawodowej i rozpoczęcia leczenia? Jeśli tak, uprzejmie proszę o informacje kolejno z lat: 2020, 2021, 2022, 2023.

Posłowie:

Jarosław Sachajko, Anna Gembicka

5 stycznia 2024 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 700 w sprawie urlopu związanego z wypaleniem zawodowym

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do interpelacji nr 700 złożonej przez Pana Posła Jarosława Sachajko oraz Panią Poseł Annę Gembicką w sprawie urlopu związanego z wypaleniem zawodowym uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Odnosząc się do pytań nr 1 i 4 przedmiotowej interpelacji dotyczących przekazania informacji, od kiedy Polscy pracownicy będą mogli ubiegać się o uzyskanie zwolnienia L-4 z tytułu wypalenia zawodowego oraz informacji dotyczących zapadalności na depresję wśród osób aktywnych zawodowo, których choroba zmusiła do przerwania aktywności zawodowej i rozpoczęcia leczenia wskazać należy, że przedmiotowe kwestie pozostają poza zakresem właściwości Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Właściwym do udzielenia odpowiedzi w tym zakresie jest Ministerstwo Zdrowia.

W odniesieniu do pytania nr 2 dotyczącego tego, czy jest rozważany płatny urlop „na poratowanie zdrowia”, tak jak to funkcjonuje do lat wśród nauczycieli, chciałabym zaznaczyć, że kwestia wprowadzenia w powszechnych przepisach prawa pracy, a zatem dla wszystkich pracowników, urlopu dla poratowania zdrowa, może budzić wątpliwości.

Urlop dla poratowania zdrowia, zwany również niekiedy urlopem zdrowotnym, został przyznany przez ustawodawcę tylko niektórym pracownikom (grupom zawodowym). Są nimi m. in. nauczyciele, sędziowie, prokuratorzy, policjanci, strażacy górnicy, kontrolerzy zatrudnieni w Najwyższej Izbie Kontroli, etc. Urlop ten jest szczególnym uprawnieniem (dodatkowym przywilejem) przyznanym określonym grupom zawodowym obok pozostałych uprawnień urlopowych, uregulowanym przez odpowiednie pragmatyki służbowe (np. Karta Nauczyciela, ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o NIK, itd.), natomiast Kodeks pracy nie zawiera regulacji w tym zakresie. W myśl bowiem jednej z podstawowych zasad prawa pracy, zawartej w a...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »