UOKiK: Deweloper będzie musiał więcej

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (UD358), który obecnie jest przedmiotem prac rządu. Wśród projektowanych rozwiązań jest m.in wprowadzenie obowiązku przekazania przez dewelopera prospektu informacyjnego osobie kupującej mieszkanie (dotychczas prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej), a także zmianę w zakresie informacji zawartych w prospekcie. Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie zakresu dokumentów, z którymi osoba zainteresowana zawarciem umowy z deweloperem będzie mogła zapoznać się w lokalu dewelopera.

Zapytanie nr 9119 do ministra inwestycji i rozwoju w sprawie obowiązku podania przez deweloperów pełnej informacji o sprzedawanej nieruchomości

Wielu deweloperów nie informuje klientów co tak naprawdę, jakiej jakości produkt, za pieniądze pochodzące często z kredytu zaciąganego na wiele lat klient dostanie. Zwykle deweloperzy nie udostępniają klientom dokumentacji, jak będzie zbudowany budynek, jakie materiały zostaną użyte i w jakich miejscach. Szczególnie jeśli chodzi o ocieplenie budynku jest to bardzo istotne. Często post factum okazuje się, że deweloper co innego proponował, a co innego sprzedał. A dla sprawdzenia jakie materiały będą użyte i w którym miejscu w budynku, trzeba się udać do starostwa.

Deweloperzy w reklamach często „naciągają” klientów, często reklamują że mieszkania od x zł/m2, a potem się okazuje, że z np. 50 mieszkań, to 2 są w takiej cenie, a reszta jest dużo droższa.

Ponadto deweloperzy nie udostępniają pełnych informacji nawet po kontakcie z przedstawicielem dewelopera bez podania danych osobowych klienta.

Czy możliwe jest, aby deweloper był ustawowo zobowiązany do zapewnienia zainteresowanym, potencjalnym klientom odwiedzającym jego stronę internetową lub inne miejsce w środkach przekazu elektronicznego, na których prezentuje daną inwestycję mieszkaniową podstawowych informacji opisujących wygląd, położenie, sposób wykonania budynku i mieszczącego się w nim mieszkania lub domu w postaci publikacji takich informacji w formie elektronicznej na stronie internetowej bądź udostępnieniu klientowi na jego życzenie przez odpowiedni kanał komunikacji elektronicznej (np. e-mail) oraz aktualnej informacji o pełnej cenie mieszkania?

Czy możliwe jest, aby w przypadku zmiany ceny mieszkania deweloper był zobowiązany do aktualizacji ceny w elektronicznych środkach przekazu (np. na stronie internetowej, na portalu społecznościowym) bez zbędnej zwłoki?

Czy możliwe jest, aby deweloper był ustawowo zobowiązany do zapewnienia zainteresowanym, potencjalnym klientom odwiedzającym jego stronę internetową lub inne miejsce w środkach przekazu elektronicznego, na których prezentuje daną inwestycję mieszkaniową odpowiedniej części dokumentu projektu architektonicznego nieruchomości oraz budynku, w której się ona znajduje opisującej rodzaje i ilość stosowanych materiałów (np. zabezpieczenie izolacyjne przeciwwilgociowe, akustyczne, cieplne lub inne) oraz opis rozwiązania wentylacyjnego (w rozporządzeniu określenie np. rodzaju i ilości punktów wentylacyjnych) lub innych rozwiązań wpływających na koszty ogrzewania/utrzymania nieruchomości i komfort cieplny/akustyczny mieszkańców nieruchomości? Udostępnienie byłoby wymagane w formie elektronicznej w powszechnie stosowanym formacie bez konieczności podawania przez klienta danych osobowych (czyli umieszczone na stronie internetowej/portalu społecznościowym w części publicznie dostępnej).

Czy możliwe jest, aby deweloper był ustawowo zobowiązany do podania w ogłoszeniach minimalnej oraz średniej ceny m2 mieszkania w danej inwestycji?

Poseł Paweł Lisiecki

Warszawa, 17 maja 2019 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 9119 w sprawie obowiązku podania przez deweloperów pełnej informacji o sprzedawanej nieruchomości

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie w sprawie obowiązku podania przez deweloperów pełnej informacji o sprzedawanej nieruchomości, przekazuję - po konsultacji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów - następujące informacje.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym zasady ochrony osób nabywających lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne na tzw. rynku pierwotnym regulowane są przez przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1468 - zwanej dalej „u.o.p.n.”).

Gwarantują one osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej z konkretnym deweloperem dostęp do wszystkich istotnych informacji, które mogą mieć znaczenie dla podjęcia przez tę osobę decyzji o zawarciu umowy deweloperskiej.

Głównym obowiązkiem przedkontraktowym, nałożonym na dewelopera, jest zapewnienie nabywcy aktualnej informacji o realizowanym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym pełnej informacji o oferowanym nabywcy lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, a także informacji o sytuacji prawno-finansowej przedsiębiorcy poprzez sporządzenie prospektu informacyjnego oraz umożliwienie nabywcy zapoznania się z określonymi dokumentami.

Deweloper jest obowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, doręczyć jej prospekt informacyjny wraz z załącznikami - bezpłatnie i na trwałym nośniku informacji. W przypadku zmian w prospekcie informacyjnym lub załączniku, deweloper ma obowiązek doręczyć osobie zainteresowanej informacje o zmianach w czasie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej.

Prospekt informacyjny składa się z dwóch części: ogólnej i indywidualnej. Część ogólna zawiera nas...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »