Umowa licencyjna bez składek ZUS

Osoba, z którą została zawarta umowa licencyjna nie podlega ubezpieczeniom społecznym, bowiem samoistna umowa licencyjna nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych wymienionym w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Tak stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

Spółka będąca równocześnie licencjobiorcą jest spółką prawa handlowego, polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu w Polsce. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży informatycznej, specjalizuje się w kompleksowym tworzeniu rozwiązań informatycznych. W ramach prowadzonej działalności spółka zatrudnia na podstawie umów o pracę specjalistów z branży IT. Głównym przedmiotem działalności wnioskodawcy jest udzielanie licencji na programy komputerowe. Podstawą do realizacji zadań spółki jest umowa o licencjonowanie praw autorskich podpisana z osobą fizyczną będącą jednocześnie współwłaścicielem spółki. Umowa licencji została zawarta na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia. W wyniku umowy spółka uzyskała prawo do następujących pól eksploatacji: do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programów komputerowych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programach komputerowych, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała oraz rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programów komputerowych lub ich kopii (pola eksploatacji). Spółka uzyskała prawo do udzielenia sublicencji.

Licencjodawca na moment podpisywania umowy nie prowadził jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie był podatnikiem podatku VAT, a także nie był zatrudniony w spółce. Od 2020 r. licencjodawca wykonuje prace na rzecz spółki w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę i pełni funkcje kierownicze.

Licencjodawca jest autorem programów komputerowych, będących dziełem. Licencjodawca udziela licencji niewyłącznej do korzystania z programów komputerowych oraz z dokumentacji źródłowej w tym kodu źródłowego. Przedmiotem umowy licencji nie było stworzenie nowego dzieła lecz udostępnienie licencji do programów komputerowych już istniejących. W umowie zawarto, ze licencja dotyczy wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy wskazanych pól eksploatacji. Oprogramowanie stanowiące przedmiot udzielonej licencji nie zostało stworzone w ramach stosunku pracy, tylko przed zawarciem umowy o pracę.

Spółka w ramach uzyskanej licencji ma prawo do rozwoju produktu oraz prowadzi tzw. support czyli wsparcie techniczne użytkownika końcowego, licencjodawca nie przenosi na spółkę prawa do ingerowania w strukturę utworu. Po stronie spółki leży prawo do udzielania sublicencji dalszym odbiorcom.

Z tytułu udzielenia licencji na majątkowe prawa autorskie do programów licencjodawcy przysługuje wynagrodzenie w relacjj do przychodów ze sprzedaży jakie uzyska spółka w wyniku korzystania z licencjj po zakończeniu każdego roku. Wynagrodzenie nie jest stałą kwotą lecz jest uzależnione od wielkości przychodów spółki. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu każdego roku najpóźniej do 31 marca.

Spółka chciała wiedzieć, czy licencjodawca w związku z osi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »