Ulga w składce zdrowotnej dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy

Dyspozycja treści art. 82 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie warunkuje skorzystania z obniżenia wysokości rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej od uzyskiwania przychodu jedynie z działalności gospodarczej. Ubezpieczony może uzyskiwać przychody także z innych źródeł, byleby one nie powodowały nowego tytułu ubezpieczeniowego.

 

Wnioskodawczyni w treści wniosku o interpretację wskazała, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 2 maja 2016 r. W 2022 r. do 7 czerwca opłacała wyłącznie składkę zdrowotną (otrzymywała zasiłek macierzyński), od 8 czerwca 2022 zgłoszona jest do wszystkich ubezpieczeń społecznych. Uzyskiwane dochody z działalności gospodarczej opodatkowuje skalą podatkową. W roku 2022 w miesiącach wrzesień - listopad otrzymała zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo uzyskuje przychody z tytułu najmu prywatnego, które rozlicza ryczałtem. Roczne rozliczenie podatku dochodowego za rok 2022 sporządziła wspólnie z małżonkiem (PIT-36) wskazując na nim dochody z działalności gospodarczej oraz zasiłku chorobowego, dochody małżonka stanowiło wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy o pracę. Od 20 września 2022 r. wnioskodawczyni ma ustalony umiarkowany stopień niepełnosprawności.

W związku z powyższym przedsiębiorczyni zapytała, czy sporządzając roczne rozliczenie składki zdrowotnej za rok 2022 ma prawo skorzystać z ograniczenia rocznej składki zdrowotnej (na podstawie artykułu 82 ust. 10 pkt 2 ustawy o świadczeniach finansowanych z ubezpieczenia zdrowotnego), czy może to zrobić nawet jeśli nie stosowała miesięcznego ograniczenia składki zdrowotnej wynikającej z artykułu 82 ust. 10 pkt 1 ustawy oraz czy korzystając z ograniczenia rocznej składki zdrowotnej uwzględnia kwotę podatku wyłącznie dotyczącą dochodów z działalności gospodarczej.

W ocenie wnioskodawczyni z art. 82 ust. 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej u.ś.o.z.), jak z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw  (druk sejmowy nr 2186), której uchwalenie doprowadziło do wejścia w życie z dniem 1 lipca 2022 r. obecnego brzmienia art. 82 ust. 10 u.ś.o.z., nie wynika aby osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, które spełnia ustawowe warunki, nie mogła opłacać miesięcznej i rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne na warunkach określonych w tym przepisie tylko z tego powodu, że pobiera zasiłek chorobowy lub osiąga przychody z najmu prywatnego. Zatem, tego rodzaju okoliczności nie pozbawiają osoby zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności możliwości opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na warunkach określonych w art. 82 ust. 10 u.ś.o.z.

 

 

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacania składek na ww. ubezpieczenie reguluje ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 79 ust. 1 ww. ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242.

Zgodnie z przepisami usta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »